Príručka funkcionára JDS

Vážené členky a členovia JDS, milí funkcionári! Naša Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá vznikla v roku 1990 ako celorepublikové občianske združenie, v súčasnosti, vďaka bohatej a rôznorodej činnosti ako aj pevnej organizačnej štruktúre, združuje už 98 684 členov v  1 154  ZO JDS. Po … Čítať ďalej Príručka funkcionára JDS