Tlačová správa: Jednota dôchodcov na Slovensku oceňuje zvýšenie príspevku štátu na zdravotnú starostlivosť o seniorov v kúpeľoch z 50 € na 100 €. Týka sa v našom OZ o sedem tisíc poukazov a týmto zvýšením bude kúpeľná liečba dostupnejšia širšiemu okruhu seniorov.

Michal Kotian: “Oceňujeme a vysoko si vážime iniciatívu predkladateľov tohto návrhu, strany Hlas SD, ako aj všetkých poslancov NR SR, ktorí svojím hlasom prispeli k väčšej dostupnosti kúpeľnej starostlivosti pre seniorov. Nakoľko podľa štatistík mnohí Slováci odchádzajú do dôchodku v zlom zdravotnom stave, je kúpeľná starostlivosť pre nás, seniorov, vítanou prevenciou.

50-eurový príspevok na RLP sa nezvyšoval niekoľko rokov, a preto sme radi, že toto zvýšenie prichádza v čase historicky najvyššieho zdražovania. Schválený 100-eurový príspevok na poukazy RLP významne rozšíri ich dostupnosť pre okruh poberateľov – seniorov s nižšími starobnými dôchodkami. Zároveň znamená podporu kúpeľníctva na Slovensku, keďže seniori majú záujem aj o mimosezónne pobyty, a tak tvoria viac ako polovicu všetkých klientov v slovenských kúpeľoch. Investícia do zdravia a v našom veku je tá najdôležitejšia vec, a preto za práve schválený príspevok úprimne ďakujeme.”

Michal Kotian, predseda JDS, 0904 497 840

Schválenie zvýšeného príspevku na kúpeľnú starostlivosť zvýši dostupnosť RLP aj pre seniorov s nižšími starobnými dôchodkami