Schválenie zvýšeného príspevku na kúpeľnú starostlivosť zvýši dostupnosť RLP aj pre seniorov s nižšími starobnými dôchodkami

Tlačová správa: Jednota dôchodcov na Slovensku oceňuje zvýšenie príspevku štátu na zdravotnú starostlivosť o seniorov v kúpeľoch z 50 € na 100 €. Týka sa v našom OZ o sedem tisíc poukazov a týmto zvýšením bude kúpeľná liečba dostupnejšia širšiemu okruhu seniorov. … Čítať ďalej Schválenie zvýšeného príspevku na kúpeľnú starostlivosť zvýši dostupnosť RLP aj pre seniorov s nižšími starobnými dôchodkami