Jubilantka Mgr. Anna Prokešová

Celý život pracovala ako učiteľka s deťmi a po odchode do dôchodku sa venovala od r. 2 000 práci so seniormi. Bola predsedníčkou OO JDS Ilava aj členkou Rady KO JDS Trenčín, od r. 2006 jej podpredsedníčkou a v r. 2012 až 2022 jej predsedníčkou a súčasne členkou Predsedníctva JDS.

KO JDS Trenčín sa pod jej vedením aktívne podieľala aj na organizácii viacerých celoslovenských podujatí:
V r. 2006 a 2017 Celoslovenské športové hry
V r. 2014 Celoslovenská prehliadka speváckych súborov
V r. 2021 Celoslovenská prehliadka v umeleckom prednese
V r. 2017 – 2019 Celoslovenská výstava  „Zlaté ruky“.

Za obetavú  činnosť pre JDS bol Mgr. Anne Prokešovej udelený celý rad významných ocenení a poďakovaní. Spolu s manželom v r. 2015 boli ocenení vyznamenaním „Senior roka“. 

Milá naša Anka,

chceme Ti pri príležitosti Tvojho vzácneho životného jubilea poďakovať  za roky intenzívnej práce pre JDS a popriať Ti  veľa zdravia a osobnej i rodinnej pohody.     

Členovia Ústredia a predsedníctva JDS

K 13. júnu 2023

Jubilantka Mgr. Anna Prokešová