„Život nemeriame len počtom nádychov a výdychov, ale chvíľami, ktoré nám – obrazne povedané -vyrazia dych.“

            Takúto chvíľu zažili účastníci 14. stretnutia „Sami sebe“, ktoré pre 150 seniorov JDS bánovského okresu pripravila ZO JDS Zlatníky v spolupráci so starostom obce Erikom Števulom, obecným úradom a s OO JDS Bánovce nad Bebravou.

            Seniorov privítal v areáli športového ihriska „uvítací výbor“ a to nielen s úsmevom.

            ZO Zlatníky patrí medzi mladšie v okrese, ale o to aktívnejšie. Stretnutie „Sami sebe“, začali krásnou piesňou na počesť svojej obce, na ktorú sú veľmi hrdí.

            Starosta obce Erik Števula privítal milých hostí: primátora mesta Bánovce nad Bebravou Róberta Gašparíka, starostov a starostky zúčastnených obcí a tiež seniorov až zo 17 základných organizácií. Vítaným prekvapením bola prítomnosť prvého podpredsedu TSK p. Michala Barteka, ktorý odovzdal predsedovi ZO JDS Jaroslavovi Šimunovi šek na finančnú výpomoc.

            O program sa postarali príslušníci mladšej generácie: emotívnou piesňou a hrou na gitare sa predstavila Adriána Kozáčková, sólový spev v doprovode heligónky Nelka Petrincová a Aleš Holý, hudobno-spevácka skupina heligonkárov „Furt Dačo“ a do tanca vyhrávala skupina „HLUK“.

Hostitelia neopomenuli ani pohostenie. Pri výbornom guláši, moravských a oškvarkových pagáčoch, káve podľa vlastného výberu a hlavne pri dodržiavaní „pitného režimu“ sa seniorom dobre debatovalo.

            Prítomní seniori zabudli na všetky zdravotné neduhy a venovali sa zábave podľa svojich možností. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, ožili spoločné zážitky. Nedalo sa poznať, kto je z ktorej obce, kto je z ktorej bánovskej firmy. Ťažko sa veru seniori rozchádzali domov, ale už dnes sa tešia na budúce stretnutie v Žitnej – Radiši.

ĎAKUJEME všetkým organizátorom, účinkujúcim i pomocnému personálu v Zlatníkoch za krásne prežitý, pre seniorov sviatočný, aj keď obyčajný augustový piatok.

Jozefína Sokolíková

Štrnáste spoločné stretnutie seniorov JDS z okresu Bánovce nad Bebravou