BRATISLAVA, 13. septembra 2013 – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) podpísali v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v bratislavskom Dome športu Memorandum o spolupráci. Memorandum prináša konkrétne spoločné  aktivity, najmä vytvorenie spoločného dlhodobého projektu športových a pohybových aktivít, ktoré budú prínosom pre zdravie všetkých seniorov na Slovensku.

Prezident SOŠV Anton Siekel: „Jedným z cieľov Slovenského olympijského a športového výboru je rozhýbať celé Slovensko. Začiatkom septembra sme rozbehli ďalší ročník Olympijského odznaku všestrannosti, do ktorého sa v predošlom školskom roku zapojilo 33-tisíc detí z celého Slovenska. Nemôžeme sa však zameriavať len na mladú generáciu, musíme myslieť na každého člena spoločnosti. Vnímame, že aktívny život je prínosom nielen pre seniorov, ale aj pre štát. Spolupráca s Jednotou dôchodcov na Slovensku vznikla spontánne počas Celoslovenských športových hier JDS v Košiciach. Pre našich seniorov chceme vytvoriť motivačný projekt, aby sa aj oni zapojili do pohybových aktivít. V rámci medzigeneračnej solidarity by sme radi prepojili projekt OLOV v školách s aktivitami Jednoty dôchodcov Slovenska.“

Predseda JDS Michal Kotian: „Naša spolupráca má hlboké historické korene, už v minulosti prebiehala spontánna spolupráca na krajských úrovniach. Oceňujeme, že SOŠV realizuje úspešný projekt športovania s mládežou na školách. Tento projekt naznačuje, že rovnako úspešná môže byť aj spolupráca so seniormi. Dokonca chceme spoločne obidve aktivity prepájať v rámci medzigeneračnej solidarity a spolupráce. Nápad podpísať spoločne Memorandum o spolupráci vznikol spontánne v rámci našej spolupráce na Celoslovenských športových hrách JDS v Košickom samosprávnom kraji v auguste 2023, kde SOŠV prišiel s myšlienkou nadviazať na mládežnícky projekt a pripraviť v spolupráci s JDS podobný projekt pre všetkých seniorov na Slovensku. Naším cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu seniorov do športových aktivít. Sme radi, že nám SOŠV pripraví metodiku a my spomedzi našich členov vo všetkých okresoch vytypujeme ambasádorov.“

SOŠV a JDS budú spoločne presadzovať športové a pohybové aktivity pre zdravie všetkých seniorov na Slovensku.