V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea 80. rokov predsedníčka Okresnej organizácie JDS Pezinok a členka Predsedníctva Krajskej organizácie JDS Bratislava Mgr. Mária Miškeríková. Predsedníčkou OO JDS Pezinok, ktorá združuje 12 ZO JDS v okrese, je od roku 2009. Dobré organizačné schopnosti využíva pri organizácii rôznych podujatí v oblasti kultúry, vzdelania a športu, ako sú okresné športové hry, okresné kolo poézie, prózy a vlastnej tvorby, zájazdy po Slovensku i do zahraničia. Úzko spolupracuje s Mestským úradom, Okresným úradom a spoločenskými organizáciami v meste.

Mgr. Mária Miškeríková patrí k zakladateľkám FSS RADOSŤ pri meste Pezinok. Od roku 2005, kedy bol súbor založený, dosiahol viaceré významné ocenenia. Účinkuje pri najrôznejších kultúrnych a spoločenských akciách, ako aj pre organizáciu JDS na okresných, krajských, celoslovenských snemoch. Reprezentuje Bratislavský kraj na KPSS, ako víťaz v roku 2012 na CSPSS v Trnave, v r.2018 v Komárne, v r.2019 vo Zvolene. V tom istom roku ministerka kultúry Ľubica Laššáková odovzdala „Pamätnú plaketu “ za angažovanosť v kultúrno-spoločenských aktivitách seniorov. Medzi významné ocenenia patria 2 zlaté medaile udelené v Medzinárodnej súťaži pre Univerzity III. veku v Číne r.2021 v kategórii „Spev a Ľudový kroj“. Mimoriadne významným dňom pre súbor bolo pozvanie a prijatie pani prezidentkou v Prezidentskom paláci. Krásne zážitky umocnilo aj to, že na záver sa pani prezidentka obliekla do kroja a zaspievala si s nimi obľúbenú ľudovú pesničku „Vretienko mi padá“.

Ku krásnemu životnému jubileu našej Marienke gratulujeme a želáme z celého srdca pevné zdravie, veľa energie na prácu so seniormi a ešte veľa radostných a šťastných dní medzi nami.

Okresná organizácia JDS Pezinok
Krajská organizácia JDS Bratislava
Ústredie JDS

Krásne životné jubileum Mgr. Márie Miškeríkovej