23. júla 2019 sa v hoteli Park v Piešťanoch uskutočnilo dôležité pracovné rokovanie predsedníctva JDS so štatutárnymi zástupcami všetkých kúpeľov a kúpeľných domov, s ktorými JDS každoročne spolupracuje pri realizácii obľúbených RLP (rekreačno-liečebných pobytov). Odzneli slová chvály, spokojnosti, ale aj pripomienok, či prípadnej kritiky, lebo kvalitná spolupráca ťaží práve z nich.

Rokovanie však malo aj novú tému a ňou je dodatočný balík financií, ktoré na účel RLP schválila ešte v polovici júna 2019 NR SR v celkovej sume 100 000 €. Tieto nepatria len seniorom v JDS, môže sa o ne uchádzať ktorákoľvek organizácia či OZ, ktoré fungujú pre seniorov a spĺňajú podmienky zákona o dotáciách v rezorte MPSVR SR. Podpredsedníčka JDS V. Pokorná, rokuje s MPSVR SR o spôsobe financovania pre 1 680  poukazov, ktoré by sa mali realizovať prostredníctvom JDS. Predpokladá sa, že to pôjde formou skráteného verejného obstarávania  a uzatvorením novej Zmluvy o dotácii na RLP v roku 2019. Avšak, aby sa tieto finančné prostriedky dali čerpať, bola potrebná aj spolupráca s prevádzkovateľmi a majiteľmi kúpeľov. Hlavne ich informácia o ešte voľných kapacitách vo 4. štvrťroku 2019.

Po uskutočnení nevyhnutných administartívnych úkonov bude ústredie JDS okamžite informovať KO aj OO JDS a tieto všetky ZO JDS s výzvou možných prihlášok.

V odpoludňajšom čase sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie predsedníctva JDS, kde sa kontroloval stav príprav na najbližšie celoslovenské podujatia. Už v auguste sa delegácie seniorov – športovcov stretnú v Liptovskom Mikuláši na Celoslovenských ŠH JDS, Memoriále Kamila Vajnorského.

Po skončení rokovania bol stále priestor na neformálne rozhovory v čase spoločného obeda.

Ústredie JDS
Rokovanie uprostred sezóny