sa intenzívne pripravujú pod záštitou Štátneho tajomníka MV SR Ing. Rudolfa Urbanoviča, predsedníčky VÚC ŽILINA Ing. Eriky Jurínovej a primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča PhD.  

Uskutočnia sa v termíne: 13. – 15. 08. 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Hlavnými organizátormi sú: KO JDS Žilina a OO JDS Liptovský Mikuláš,   Olympijský klub Liptova a Centrum voľného času Liptovský Mikuláš.

Riaditeľ XXII. Celoslovenských športových hier: Ing. Ján Lipianský PhD.

Výkonný riaditeľ ŠH: Dr. Michal Kotian

Miesto konania: Stredná odborná škola polytechnická, ulica Demänovská č. 669, Liptovský Mikuláš a športový areál Obchodnej akadémie Nábrežie K. Petroviča č. 1571. 

Za každý kraj sa CŠH zúčastní po 14 pretekárov, ( z ČR – 6 a MR – 6 )

Štartovné za pretekára je 25,- €, celkové spoločné štartovné je potrebné zaslať do 1.8.2019.

Prihlášky je potrebné zaslať do 01. 08. 2019.

Podrobnejšie informácie obdržali predsedovia KO JDS.

Popri športových súťažiach pripravujú organizátori pre účastníkov CSŠH aj príjemné spoločenské posedenie pri táboráku na brehu riečky Demänovka a tiež nádhernú výhliadku v Jasnej z vrchu Chopok.

Aj takto sa pretekalo v roku 2018 na CSŠH v Bardejove, a napríklad takto začiatkom leta na Krajských ŠH Nitrianskeho kraja v Šali

Radi privítame seniorov – športovcov, reprezentantov ôsmich KO JDS aj hostí z Čiech a Maďarska v Liptovskom Mikuláši 13. – 15. 08. 2019

XXII. Celoslovenské športové hry JDS, Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského