Z činnosti JDS

Podporujeme návrh poslancov Hlasu na vyplatenie 13. dôchodku | „Zlaté ruky“ v Bratislave odštartovali Mesiac úcty k starším | Zasadalo Predsedníctvo JDS | Vyhodnotenie 1. etapy | On line stretnutie zástupcov predsedníctva JDS a predstaviteľov kúpeľných organizácií dňa 31.03.2021 | Rokovanie

Mimoriadne udalosti

Vyhlásenie Jednoty dôchodcov na Slovensku k referendu, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023 ako dôkaz priamej formy demokracie pre občanov Slovenska | Aj seniori chcú dôstojne žiť | BLAHOŽELANIE | „100“-vka v Limbachu – srdečne blahoželáme! | K sviatku matiek | Sme proti

Informácie o pobytoch

| Rekondično – liečebné poukazy 2021 | On line stretnutie zástupcov predsedníctva JDS a predstaviteľov kúpeľných organizácií dňa 31.03.2021 | Rekondično-liečebné pobyty 2020 | INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP | Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018 | Rekondično –

Ako sa stať členom JDS

Ako sa stať členom JDS

Dokumenty

Na tomto mieste su umiestnene dolezite dokumenty na stiahnutie: Stanovy Jednoty dôchodcov Slovenska | Správa o činnosti JDS za obdobie rokov 2018 – 2022 medzi XI. a XII. snemom – jún 2022 | Správa o činnosti a správe subjektu Jednota dôchodcov na

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“ (2021) | Zverejňovanie zmlúv | Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“ | Výzva – „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ | Zmluvy o

Karta seniora

Vydané seniorské karty zostávajú v platnosti, nové nevydávame z dôvodu ukončenia projektu.

Chcem vedieť viac

Prihláška k nám

Členom JDS sa môže stať každý starobný, predčasný, výsluhový a invalidný dôchodca, ktorý má záujem rozšíriť rady našej organizácie.Prihlášku treba podať na adrese základnej organizácie , ktorá pôsobí najbližšie k bydlisku záujemcu o členstvo. Prípadne sa treba obrátiť na predsedu okresnej organizácie/ adresy sa nachádzajú na web stránke JDS / , ktorý vám odporučí najbližšiu základnú organizáciu.

Získať prihlášku