Z činnosti JDS

Zvony a divé maky ako symbol úcty a spomínania | Októbrové zamyslenie | Sviatok spevu v Rožňave | Nezabúdame, spomíname s vďakou a úctou v srdci | Sme v nových priestoroch a pracujeme | Pomaly sa rozbieha naša pravidelná činnosť | Vážené členky a členovia JDS, priatelia! |

Mimoriadne udalosti

Informácia k medializovanému problému dôchodcov | Rozlúčka s pánom Štefanom Ellerom | Blahoprianie | Česť jeho pamiatke | Naše jubilantky | Milá naša Anička, | Milé staré mamy, mamy, členky Klubu seniorov! | S vďakou a úctou si pripomíname hrdinov II. svetovej

Informácie o pobytoch

Rekondično-liečebné pobyty 2020 | INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP | Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018 | Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou v roku 2018 | INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP

Ako sa stať členom JDS

Ako sa stať členom JDS

Dokumenty

Na tomto mieste su umiestnene dolezite dokumenty na stiahnutie: (otvára sa na novej karte) (otvára sa na novej Príručka funkcionára JDS | Právna subjektivita organizácie a organizačných zložiek JDS, pridelenie IČO

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie zmlúv | Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“ | Výzva – „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ | Zmluvy o poskytovaní služby | Rekondično liečebné pobyty

Chcete nás podporiť?

Môžete prostredníctvom 2%

Chcem podporiť