Z činnosti JDS

Stravovanie seniorov: spoznajte zásady zdravej výživy (návrhy jedálničkov a kuchárka s receptami) | Vyhodnotenie 1. etapy | On line stretnutie zástupcov predsedníctva JDS a predstaviteľov kúpeľných organizácií dňa 31.03.2021 | Rokovanie na pôde Ministerstva zdravotníctva SR | Prehliadka literárnej tvorby

Mimoriadne udalosti

Podvody zamerané prevažne na seniorov | Česť jej pamiatke | Očkujú sa už ďalšie skupiny ľudí | Rozlúčka s Ing. Vladimírom Kopeckým | Informácia k medializovanému problému dôchodcov | Rozlúčka s pánom Štefanom Ellerom | Blahoprianie | Česť jeho pamiatke

Informácie o pobytoch

On line stretnutie zástupcov predsedníctva JDS a predstaviteľov kúpeľných organizácií dňa 31.03.2021 | Rekondično-liečebné pobyty 2020 | INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP | Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018 | Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou

Ako sa stať členom JDS

Ako sa stať členom JDS

Dokumenty

Na tomto mieste su umiestnene dolezite dokumenty na stiahnutie: Splnomocnenie | Správa o činnosti a správe subjektu Jednota dôchodcov na Slovensku | Príručka funkcionára JDS | Právna subjektivita organizácie a organizačných zložiek JDS, pridelenie IČO

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie zmlúv | Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“ | Výzva – „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ | Zmluvy o poskytovaní služby | Rekondično liečebné pobyty

Karta seniora

budte aktívni v každom veku

Chcem vedieť viac