Z činnosti JDS

Seniori u pani prezidentky | Hodnotiť znamená aj podnecovať nové výzvy | K výročným členským schôdzam ZO JDS 2020 | Stretnutie, ktoré si ceníme | Seniorský šport dostáva zelenú | V aule Slovenskej technickej univerzity sa 5. 12. 2019 uskutočnilo slávnostné zasadanie Rady

Mimoriadne udalosti

BILLA zavádza hodiny určené pre nákup seniorov | Vyhlásenie Slovenskej lekárnickej komory | Milé členky JDS, | Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život. | Máme 30 rokov | Na prahu významného výročia

Informácie o pobytoch

INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018 Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou v roku 2018 INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP

Ako sa stať členom JDS

Ako sa stať členom JDS

Dokumenty

Na tomto mieste su umiestnene dolezite dokumenty na stiahnutie: (otvára sa na novej karte) (otvára sa na novej Príručka funkcionára JDS Právna subjektivita organizácie a organizačných zložiek JDS, pridelenie IČO

Verejné obstarávanie

Výzva – „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ Zmluvy o poskytovaní služby Rekondično liečebné pobyty

Chcete nás podporiť?

Môžete prostredníctvom 2%

Chcem podporiť