Z činnosti JDS

Prehliadka literárnej tvorby našich členov – po novom | Predsedníctvo JDS rokovalo on line | V závere decembra privítajme spolu, milé seniorky a seniori slávnostné, jubilejné číslo nášho časopisu. | Žijú medzi nami … | Milé seniorky a seniori, |

Mimoriadne udalosti

Rozlúčka s Ing. Vladimírom Kopeckým | Informácia k medializovanému problému dôchodcov | Rozlúčka s pánom Štefanom Ellerom | Blahoprianie | Česť jeho pamiatke | Naše jubilantky | Milá naša Anička, | Milé staré mamy, mamy, členky Klubu seniorov! | S vďakou

Informácie o pobytoch

Rekondično-liečebné pobyty 2020 | INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP | Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018 | Rekondično – liečebné 7 – dňové pobyty s dotáciou v roku 2018 | INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP

Ako sa stať členom JDS

Ako sa stať členom JDS

Dokumenty

Na tomto mieste su umiestnene dolezite dokumenty na stiahnutie: Splnomocnenie | Správa o činnosti a správe subjektu Jednota dôchodcov na Slovensku | Príručka funkcionára JDS | Právna subjektivita organizácie a organizačných zložiek JDS, pridelenie IČO

Verejné obstarávanie

Zverejňovanie zmlúv | Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“ | Výzva – „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ | Zmluvy o poskytovaní služby | Rekondično liečebné pobyty

Karta seniora

budte aktívni v každom veku

Chcem vedieť viac