Z činnosti JDS

„Zlaté ruky“ v Bratislave odštartovali Mesiac úcty k starším | Zasadalo Predsedníctvo JDS | Vyhodnotenie 1. etapy | On line stretnutie zástupcov predsedníctva JDS a predstaviteľov kúpeľných organizácií dňa 31.03.2021 | Rokovanie na pôde Ministerstva zdravotníctva SR | Prehliadka literárnej tvorby

Mimoriadne udalosti

BLAHOŽELANIE | VIII. Celoslovenská výstavu ručných prác seniorov 2021 „Zlaté ruky“ | MZ SR: Možnosti očkovania bez registrácie v budúcom týždni | ZO JDS Žlkovce – Nástenka pri príležitosti sviatku Dňa Starých rodičov | Domáce násilie u seniorov | Rozlúčka |

Informácie o pobytoch

Rekondično – liečebné poukazy 2021 | On line stretnutie zástupcov predsedníctva JDS a predstaviteľov kúpeľných organizácií dňa 31.03.2021 | Rekondično-liečebné pobyty 2020 | INFORMÁCIA O PODMIENKACH RLP | Rekondično – liečebné pobyty seniorov s dotáciou v roku 2018 | Rekondično – liečebné

Ako sa stať členom JDS

Ako sa stať členom JDS

Dokumenty

Na tomto mieste su umiestnene dolezite dokumenty na stiahnutie: Správa o činnosti a správe subjektu Jednota dôchodcov na Slovensku | Príručka funkcionára JDS | Právna subjektivita organizácie a organizačných zložiek JDS, pridelenie IČO

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“ (2021) | Zverejňovanie zmlúv | Výzva na predloženie ponuky „Príprava, tlač a distribúcia časopisu Tretí vek“ | Výzva – „Rekondično – liečebné a kúpeľné pobyty so štátnou dotáciou“ | Zmluvy o

Karta seniora

Vydané seniorské karty zostávajú v platnosti, nové nevydávame z dôvodu ukončenia projektu.

Chcem vedieť viac