Tlačová konferencia JDS z 28. februára 2023

Tlačová konferencia JDS z 28. februára 2023

28. februára 2023 zvolalo ústredie JDS v spolupráci s Inštitútom pre výskum sociálno-ekonomických rizík tlačovú konferenciu na tému „Seniori a ZŤP v chudobe po tohtoročnom zvyšovaní dôchodkov“, aby sa na nej prezentovali viaceré závažné aktuálne témy. Predseda JDS Michal Kotian pripomenul v úvode všetkých 6 požiadaviek z Petície JDS, ktorá bola s viac

V ZO JDS Žiar nad Hronom sa krásne plesalo

V ZO JDS Žiar nad Hronom sa krásne plesalo

V našom Mestskom kultúrnom stredisku sme 13. januára začali Nový rok tradičným seniorským jubilejným plesom a pripomenuli sme si na ňom aj 20. výročie založenia našej základnej organizácie. Býva už zvykom, že náš tanečný súbor ,,Seniori optimisti“ pod vedením choreografky Stelly Víťazkovej z tanečného štúdia STELLA prispieva do programu plesu svojou choreografiou. Tento rok to bol škótsky tanec v

ZO JDS v Bzovíku rozbehla svoju tohtoročnú činnosť

ZO JDS v Bzovíku rozbehla svoju tohtoročnú činnosť

Dňa 13.2.2023 sa členovia ZO JDS v Bzovíku stretli na svojej výročnej schôdzi. V úvode sme si vypočuli prednášku o nástrahách internetu a nekalých praktikách rôznychpodvodníkov, ktorí nemajú zábrany okradnúť dôverčivých ľudí o celoživotné úspory.  Beseda sa týkala aj dôležitosti nosenia reflexných prvkov, hlavne v zimnom období.Prednášali nám

Vo Veľkom Klíži sa klub dôchodcov ZO JDS prezentuje už vyše dvadsať rokov

Vo Veľkom Klíži sa klub dôchodcov ZO JDS prezentuje už vyše dvadsať rokov

Plných 24 rokov pôsobí vo Veľkom Klíži, okr. Partizánske, Základná organizácia JDS. Je to pekne dlhá doba života organizácie, jednej z viacerých, ktoré pôsobia v tejto obci Horného Ponitria. Nepochybne veľkou mierou obohacuje kultúrno – spoločenský život nielen Veľkého Klíža ale aj susednej Ješkovej Vsi, keďže aj odtiaľ majú svojich členov.

Fašiangové plesy dolnej Oravy opäť ožili

Fašiangové plesy dolnej Oravy opäť ožili

​Dolná Orava sa už pred ôsmimi rokmi rozhodla organizovať fašiangové plesy seniorov pre dediny: Oravská Poruba, Istebné, Párnica, Žaškov, pridala sa aj Zázrivá, Leštiny a Malatiná. Organizátorom týchto podujatí je vždy niektorá z menovaných ZO JDS.  Dva roky však, počas obdobia „korony“, sa plesy kvôli karanténe neuskutočnili, a tak ich súčasné oživenie bolo o to radostnejšie – vítané.

KO JDS Prešov školila svojich funkcionárov

KO JDS Prešov školila svojich funkcionárov

Predsedníctvo KO JDS Prešov zorganizovalo  9. 2. 2023 v zasadačke VÚC PO školenie predsedov revíznych komisií, hospodárov a predsedov OO JDS z celého Prešovského kraja. O činnosti a poslaní revízorov a revíznej komisie na úrovni ZO, OO, KO iústredia JDS informoval predseda ÚRK JDS Július Sokol a k parciálnym otázkam doplnili jeho výklad: podpredseda ÚRK JDS  Ján Barilla, Ján Pavúk, predseda