Hodnotili sme svoju činnosť

Hodnotili sme svoju činnosť

Naša ZO JDS vznikla iba 18.6.2018 z pôvodného Klubu dôchodcov a aktívnou činnosťou rozvíjala rôzne oblasti (vzdelávanie v počítačovej gramotnosti, šport, turistika, zdravie, umenie, fotografovanie) a tento rok si pripomíname 5. výročie založenia. Preto sme na výročnej členskej schôdzi 24.2.2023 zhodnotili podrobnejšie naše spoločné aktivity, aby sme

V Žiline sa na počeť MDŽ slávilo, spievalo aj tancovalo

V Žiline sa na počeť MDŽ slávilo, spievalo aj tancovalo

V uplynulom týždni sa v mnohých našich organizáciách konali príjemné spoločenské posedenia z príležitosti medzinárodného sviatku žien. Mali aj svoje celoslovenské vyvrcholenie v reprezentačnej sále Domu odborov v Žiline, ktoré zorganizovalo ústredie JDS v úzkej spolupráci s obľúbenou televíznou stanicou ŠLÁGR TV a pod finančnou záštitou poslankyneEP Kataríny Roth Neveďalovej, obľúbeného speváka a

Medzinárodný deň žien

Milé dámy, členky JDS,  dovoľte pozdraviť Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, krásneho tradičného jarného sviatku a poďakovať Vám za krásu, lásku a porozumenie, ktoré denne okolo seba rozdávate. Ostaňte i naďalej plné vnútornej sily a optimizmu abuďte tak oporou celej našej spoločnosti.     8. marca 2023