Hodnotili sme svoju činnosť

Hodnotili sme svoju činnosť

Naša ZO JDS vznikla iba 18.6.2018 z pôvodného Klubu dôchodcov a aktívnou činnosťou rozvíjala rôzne oblasti (vzdelávanie v počítačovej gramotnosti, šport, turistika, zdravie, umenie, fotografovanie) a tento rok si pripomíname 5. výročie založenia. Preto sme na výročnej členskej schôdzi 24.2.2023 zhodnotili podrobnejšie naše spoločné aktivity, aby sme