Divadlo J. Gregora Tajovského sa 18. septembra t.r. otváralo už o ôsmej ráno, aby privítalo účastníkov jubilejnej Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov, členov JDS. 

V priestoroch divadla ako keby panovalo horúce leto – hlučná vrava, dobrá nálada, pestré oblečenie. Najväčšiu pozornosť upútali kroje speváčok zo Sásy, obce z okresu Revúca, reprezentantiek KO JDS Banskobystrického kraja. 

A čo hudobné nástroje, ktoré sa nedajú skryť do futrálov? Niesli ich so sebou členovia súboru HÁJIČEK z obce Chrenovec – Brusno (okres Prievidza, kraj Trenčín). Signálne nástroje – pastierske trúby – trombity – kto ich dokáže meniť na originálne hudobné nástroje? Keď sa členovia tohto súboru (má v obci omnoho viac členov a členiek rôzneho veku) postavili na javisko a predviedli svoje vystúpenie, vrátane hry na trombitách, vyslúžili si divácky obdiv a dlhotrvajúci potlesk. Iste patril – hoci bez reklamy – aj majstrovi rezbárovi Jánovi Procnerovi, ktorý nejednu z nich vytvoril.

Pokým sa členovia súborov preobliekali do krojov či jednotného spoločenského oblečenia, zišli sa vedúci súborov s odbornou porotou, v ktorej nechýbal dlhoročný nadšený organizátor mnohých obdobných podujatí hlavne v Trenčianskom kraji Dr. Jozef Farkašovský. Porote predsedal PhDr. Alojz Luknár, podpredseda JDS pre kultúru a voľnočasové aktivity, ďalšími členkami boli Mgr. M. Hroncová, predsedníčka OO JDS Veľký Krtíš a Mgr. Erika Žigová z Podpolianskeho osvetového strediska.  

Program prehliadky mal svoju oficiálnu časť, v ktorej vystúpili s pozdravnými príhovormi za hostiteľský kraj Banská Bystrica predseda KO JDS Ján Hlaváč, za mesto Zvolen jeho primátorka Ing. Lenka Balkovičová a čestný hosť podujatia Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc, bývalý prezident SR. Vo svojom príhovore vyzdvihol lásku a úctu k domovine, rodnej reči, domovu. Je prečo zachovávať posolstvo rodičov a ďalej ho rozvíjať pre generáciu detí – tvoriť súdržný zväzok rodiny, základu nášho dneška aj budúcnosti. 

CHLAPI Z DOLNEJ LEHOTY (okres Brezno, kraj B. Bystrica) otvorili pomyselnú „galériu piesňových obrázkov zo Slovenska“ povestnou ľudovou piesňou Na kráľovej holi. Uviedli sa ňou v roku 2015 na jubilejnom 10. medzinárodnom  folklórnom festivale v Thajsku a posledne v októbri 2018 v Srbsku v Kovačici, býva úvodom či záverom ich mnohých vystúpení po Slovensku aj v zahraničí. Po nich sa celé javisko divadla rozjasnilo, ba až roziskrilo od pestrých ženských krojov zo Sáse, najmä keď členky súboru SASIANKA (okres Zvolen) pridali k spevu aj tanečné kreácie. Horehronské kroje vzápätí vystriedala farebnosť i vzhľad ženských aj mužských krojov z okolia Pezinka. Súbor RADOSŤ z tohto mesta, reprezentujúci KO JDS Bratislava, zostavil svoje vystúpenie z regrútských a vojenských piesní. Prezentovali sa nimi na mnohých vystúpeniach z príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Česko-Slovenskej repuliky. 

A opäť iný kroj aj iný spevácky výraz – KUKLOVJANKY – ženská spevácka skupina z obce Kuklov (okres Senica, kraj Trnava). Spievajú spolu už 45 rokov a majú za sebou nespočetné množstvo vystúpení aj rôznych speváckych súťaží. V ich repertoári dominujú dievčenské a ženské piesne – jedny zádumčivé až smutné, iné veselé až humorné či prekáravé. A na ich kroji najväčšiu pozornosť iste upútali biele zásterky s bohatou výšivkou. Ajženská spevácka skupina POLUDNICA zo Závažnej Poruby (okres Liptovský Mikuláš, kraj Žilina) vniesla do divadelnej sály obdobnú náladu – podfarbenú nehou a zádumčivosťou, podčiarknutú prepracovaným speváckym výrazom. 

Nasledovali HUMENSKÍ SENIORI (kraj Prešov) aj súbor LONGOVČAN (okres Trebišov, kraj Košice), popri harmonikách sa ozvali aj husle či elektronický klavír – – –

Každý súbor, ktorý na prehliadke vystúpil, obohatil celkový dojem o svojský, jedinečný výraz. V súčasnom 20. ročníku pozoruhodne  niekoľkokrát dominovali muži – speváci aj  hudobníci. Odrazilo sa to na výbere obsahu piesní aj na ich prednese – pribudlo viac dynamiky i tvrdosti. Vystúpenie ženských speváckych skupín alebo sekcie žien v zmiešaných súboroch bolo výborným kontrapunktom a vždy príjemne osviežilo celkovú atmosféru tohto pozoruhodného koncertu.

Prišlo aj na dramatické vystúpenie a  ním vybudené „veselé spomínanie a prespevovanie“! Ako ináč, keď súbor SENIOR z Brezna oživil na javisku populárnu scénku pytačiek zo známeho priam ikonického filmu Rodná zem?! Spievalo sa na javisku aj v hľadisku. Možno sem – tam ušlo niektoré slovo, ale z melódií piesní aj replík medzi hercami nič neubudlo. 

Záver prehliadky – obdobne ako úvod patril CHLAPOM Z DOLNEJ LEHOTY a suite mládeneckých piesní v ich podaní.

Už len záverečné slovo veľmi pohotového moderátora celej prehliadky p. Martina Kopora z Hriňovej,  Ďakovné listy a kvety vedúcim súborov aj predsedom KO JDS odovzdali predseda JDS Ing. J. Lipiansky, predseda KO JDS J. Hlaváč a riaditeľka DJGT Ing. Jana Raffajová. Spoločne – divákmi aj účinkujúcimi – zaspievaná pieseň Zahučali hory bola citovou aj zvučnou bodkou za celým podujatím.

Cestou na spoločný obed sa dalo prehodiť ešte zopár priateľských slov, dohodnúť  vzájomné stretnutia či vystúpenia, vymeniť si vydané CD-čka aj si popriať šťastnú cestu domov a veľa zdravia a pohody, ale aj kultúrnych vystúpení a podnetných zážitkov. 

Za práve prežité chvíle, plné krásnych piesní a výnimočného umeleckého zážitku, patrí  vďaka organizátorom – predsedníctvu KO JDS na čele s predsedom p. J. Hlaváčom, dvom podpredsedom Ú JDS: p. V. Pokornej a PhDr. A. Luknárovi, funkcionárom OO JDS B. Bystrica a MsO JDS Zvolen, vedeniu i pracovníkom Divadla JGT. Za finančnú podporu mestu Zvolen, vedeniu Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstvu kultúry SR a viacerým štedrým domácim donátorom a podporovateľom.

20. ročník Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov vo Zvolene dopísal svoju stránku. Na novú v roku 2020 pod číslom 21 sa čoskoro začne pripravovať KO JDS Košice spolu s OO JDS Rožňava.

-red.- 

XX. Celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov 2019

Zúčastnené súbory a spevácke skupiny:

1.  SASIANKA,  spevácka skupina, obec Sása, ved. skup. Ing. Dušan Mozola

2.  RADOSŤ, folk. spevácky súbor, Pezinok, ved. súb. Mgr. Mária Miškeriková

3.  KUKLOVJANKY,  žen. spevácka skup., obec Kuklov, ved. skup.Václava Malcovičová

4.  NÁDEJ,  spevácky súbor, Levice, ved. súb Mgr. Mária Bernáthová

5.  HÁJIČEK, folk.spevácky súbor, Chrenovec – Brusno, ved. súb. Ing. Emil Trgiňa

6.  POLUDNICA,  žen. spev. skup., Závažná Poruba, ved. skup. Mgr. Simona Petričková

7.  HUMENSKÍ SENIORI, spevácky súb., Humenné, ved. súb. Ján Murník

8.  LONGOVČAN,  folk. skup. seniorov, Trebišov, ved. skup. Božena  Kundrnová

9.  SENIOR,  spevácka skupina,  Brezno, ved. skup. Mária Schérerová

10. CHLAPI  Z DOLNEJ LEHOTY,  muž. spev. skup., ved. súb. Mgr. Peter Ťažký

20. ročník spevu seniorov v plnej kráse