Dva dni tohtoročného „babieho leta“ – prežili účastníci 6. ročníka Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov v Topoľčiankach. V Kaštieli, ktorého najznámejšia časť jeho niekoľkostoročnej histórie sa spája s menom T. G. Masaryka, prvého prezidenta ČSR.

Na 22. októbra  bol naplánovaný poznávací, ale aj kultúrno spoločenský program – malá generálka hlavného programu podujatia. Prehliadka muzeálnej časti Kaštieľa s odborným výkladom, tiché zastavenie v historickej kaplnke, prechádzka po rozsiahlom parku aj vstup do rozsiahlych pivníc nielen po Slovensku známych Vinárskych závodov, s.r.o. Château Topoľčianky – to všetko zbližovalo seniorov z rôznych končín Slovenska s touto príťažlivou lokalitou Nitrianskeho kraja.

Zastavenie vo vinárstve: 

Prípitok na uvítanie aj s kreáciou otvárania fliaš šabľou spolu s úvodným slovom predviedol obchodný zástupca VZ pán Peter Klimiček. 

Druhú fľašu už s jeho pomocou otvorila (opäť šabľou) najodvážnejšia z účastníčok Prehliadky p. A. Kalužná. 

Rozsiahly priestor pivníc s typickou vínnou vôňou presviedčal návštevníkov o prepracovanej technológii zretia vína, jeho uskladňovaním, tajuplným archívom aj mnohorakou ponukou v predajni – vinotéke. 

A všade debaty aj vysvetľujúce komentáre domáceho sprievodcu. 

Kto čo len raz zažil typickú ochutnávku vín, spojenú s gurmanskou večerou, možno si vie predstaviť ďalšie hodiny, ako ich prežívali seniori – účastníci Prehliadky – na tomto pohostinnom mieste. 

A potom sa aj spievalo, recitovalo a družne debatovalo s domácimi o rôznych, hlavne príjemných témach.

23. október patril vrcholu podujatia – 24-om prednesom umeleckého slova autorského aj z dielne samotných seniorov. Prišli si ich vypočuť aj významní predstavitelia samosprávnych orgánov kraja, okresu aj mesta: podpredseda NSK Paed.Dr. Igor Éder, primátor Zlatých Moraviec PaedDr. Dušan Husár, prednosta OÚ Nitra Ing. Karol Bórik,  prednostka OÚ Zlaté Moravce Mgr. Zita Koprdová, starosta Topoľčianok p. Juraj Mesko, tiež funkcionári a členovia JDS – z ústredia, kraja i okresu, predsedovia viacerých KO JDS: pp. J. Matúško, J. Hlaváč, Dr. M. Kotian, Mgr. A. Prokešová, p. A. Petričová a predseda ÚRK JDS Ing. Š. Eller. Čestným hosťom bol p. Pavol Kozák, jeden z osnovateľov tohto podujatia, ktorému sa práve napĺňal jeho 6. ročník.

Úvod slávnostného predpoludnia patril najprv domácim: mladej recitátorke, žiačke ZŠ Alexandre Drgoňovej, potom hudobnému programu v podaní žiakov a žiačok miestnej ZUŠ aj členkám folklórnej skupiny Zlatomoravčianka pod vedením harmonikára p. Vladimíra Rumanka.

Vo vstupnom príhovore podpredseda JDS PhDr. A. Luknár pripomenul všetky miesta, kde sa Prehliadka umeleckého slova seniorov v rámci JDS už konala (Martin, Trnava, Nitra, Revúca, Bratislava). Súčasná – šiesta – je aj spomienkou na významného štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý svoj pohnutý život dožil v neďalekých Zlatých Moravciach. 

Členovia ústredia JDS sa boli už 22.X. pokloniť pamiatke básnika na tamojšom cintoríne aj pri jeho pamätníku v mestskom parku. 

Za usporiadateľskú KO JDS Nitra sa prihovorila jej predsedníčka Mgr. Anna Oťapková a za hostiteľský okres prednostka OÚ Mgr. Z. Koprdová. 

Členky odbornej poroty: Mgr. M. Herdovú, Mgr. M. Pinterovú, Mgr. D. Burcovú a A. Drgoňovú predstavila jej predsedníčka a šéfredaktorka časopisu 3.vek Mgr. D. Luknárová.

Podľa  rozlosovania ako prvá recitovala p. M. Székelyová z Levíc a celú prehliadku po viac ako dvoch hodinách uzavrel básňou J. Smreka „Pod kvitnúcim oleandrom“ p. V. Gabčo z Púchova. 

Výber odprezentovaných ukážok poézie a prózy bol tematicky aj autorsky veľmi rôznorodý – od Fr. Villona až po M. Lasicu, verše M. Rúfusa odzneli trikrát. Novátorský bol výber prozaických úryvkov. S vlastnou tvorbou sa prezentovalo 8 autoriek a 2 autori, pričom prevažovala próza – vyrozprávané príbehy zo života od humoresky ľudovej rozprávačky p. Heleny Slamkovej: „Vodičák“ až po baladický príbeh „Štedrovečerné kuvikanie“ v podaní p. Ľudmily Čopovej a „68 Prerušená nádej“ odprezentovanej p. Z. Uričkovou..

Po príhovoroch členiek poroty a záverečnom ďakovnom prívete predsedu JDS Ing. J. Lipianskeho si prevzali všetci účastníci Prehliadky Pochvalné uznania aj pekné darčeky od VÚC Nitra, mesta Zlaté Moravce, obce Topoľčianky a  VZ  Château Topoľčianky. Osobný darček – podľa tradície – si prevzala od poroty aj vekovo najstaršia účastníčka p. Mária Balagová.

6. ročník Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov sa konal s finančnou podporou MK SR a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing.  Milana Belicu PhD. Patrí zaň veľká vďaka organizátorom: predsedníctvu KO JDS Nitra na čele s predsedníčkou Mgr. A. Oťapkovou, z ústredia JDS podpredsedom pp. V. Pokornej a A. Luknárovi, prednostke OÚ Zlaté Moravce Mgr. Z. Koprdovej, za materiálnu aj personálnu podporu VÚC Nitra, mestu Zlaté Moravce, obci Topoľčianky a vedeniu VZ Château Topoľčianky, pedagógom  ZUŠ v Zlatých Moravciach p. E. Beňušovej  a Mgr. T. Kečkešovi   a  SŠ v Zlatých Moravciach PhDr. Z. Záhorskej, ako aj ústretovému vedeniu a personálu Kaštieľa v Topoľčiankach pod vedením p . L. Magušinovej.

 Vďaka okresným a krajským kolám vo všetkých krajoch SR získava toto celoslovenské podujatie medzi členmi JDS čoraz širšiu základňu aj tvorivú podporu.

red.-

Stretnutie s umeleckým slovom v Topoľčiankach