V reprezentačných priestoroch Úradu vlády SR sa členovia predsedníctva JDS a zástupcovia jeho odborných komisií zúčastnili 24. januára 2020 slávnostného obeda na pozvanie premiéra SR Ing. Petra Pellegriniho. Bolo to ďalšie zo spoločných stretnutí, kde sa v pracovnom priateľskom ovzduší dalo hovoriť o rôznych otázkach aj problémoch, ktoré determinujú každodenný život seniorov na Slovensku.

V úvodnom príhovore sa pán premiér vrátil niekoľkými vetami k svojej nedávnej návšteve u pápeža Františka, kde mal možnosť vysloviť aj slová uznania na adresu slovenských seniorov za ich činorodý postoj k rodnej krajine, prírode a hlavne k životu. Za ostatné roky sa podarilo Vláde SR v spolupráci s poslancami NR SR zlepšiť životné podmienky občanov Slovenska aj špecificky seniorov viacerými legislatívnymi rozhodnutiami a následnými vykonávacími krokmi. Je to vždy proces, ktorý predpokladá vzájomný dialóg. Na jednej strane sa od spoločnosti vyžaduje tvorba hodnôt a na druhej strane je potrebné ich spravodlivé prerozdeľovanie.

Predseda JDS Ing. Ján Lipiansky a po ňom viacerí členovia predsedníctva tlmočili v mene mnohopočetnej členskej základne JDS poďakovanie vrcholným orgánom štátnej moci a správy za všetky systémové kroky v prospech zlepšenia kvality života slovenských seniorov. Po celom Slovensku pribúdajú starostovia aj komunálni poslanci, ktorí radi spolupracujú s organizáciami JDS v svojom najbližšom prostredí a ovocie tejto vzájomnej spolupráce je miestnymi občanmi prijímané veľmi pozitívne. 

V otvorenej besede s p. premiérom sa však hovorilo aj o problémoch, ktoré sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť, a tiež o ich príčinách. O potrebe väčšej ústretovosti pri hľadaní vhodných a prospešných riešení. Aj o zbytočnom trieštení spoločenských síl a názorov a neraz aj o nedostatku sebareflexie v politických ambíciách jednotlivcov.

Bude nevyhnutné, aby JDS, ktorej členská základňa sa rozrástla za 30 rokov svojej existencie až za hranicu 100 tisíc členov, bola aj po najbližších parlamentných voľbách dostatočne razantným a presvedčivým partnerom na sociálny dialóg. Je preto potrebné zainteresovane sledovať v súčasnom predvolebnom období, s akými programovými cieľmi sa uchádzajú jednotliví kandidáti a ich strany o dôveru voličov. Je potrebné využiť svoje základné občianske právo voliť, ale je žiaduce aj po uskutočnených voľbách sledovať a domáhať sa poctivej angažovanosti novozvolených poslancov a poctivej každodennej práce Vlády SR v prospech občanov SR. 

Na tlačovej konferencii po skončení spoločného obeda predseda Vlády SR aj predseda JDS pozitívne hodnotili vzájomnú spoluprácu, ktorá sa realizovala hlavne v prepojení na ministerstvá: práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra, zdravotníctva, kultúry a v nedávnom období aj na ministervo školstva, vedy, výskumu a športu. Množstvom svojich členov aj rozsahom svojej činnosti je Jednota dôchodcov na Slovensku významným subjektom, ktorý vzbudzuje rešpekt a vytvára vhodný priestor na sociálny dialóg.

Popri inom neopomenuli obaja rečníci ubezpečiť širokú seniorskú verejnosť v nadväznosti na vyplácanie dôchodkov, že Sociálna poisťovňa náležite vykonáva administratívne úkony aj vyplácanie priznaných dôchodkov od 1. januára 2020 podľa schválených výmerov, avšak s istým časovým sklzom.

Red.- 

Stretnutie, ktoré si ceníme