4. marca 2020 prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová štatutárnych zástupcov seniorskych združení: Ľubicu Galisovú, prezidentku Fóra pre pomoc starším a Jána Lipianskeho, predsedu JDS. 

Pani prezidentka Čaputová v úvodnom slove ubezpečila svojich hostí, že široká problematika všestrannej starostlivosti štátu o seniorov patrí v jej agende medzi najvážnejšie priority. Pevne verí, že štátne orgány, ktoré sa po voľbách práve teraz kreujú, budú ich riešiť oveľa razantnejšie, ako sa riešili doteraz. 

Nosnou témou spoločného rozhovoru boli mnohé aktivity, ktoré seniorske združenia realizujú nielen pre svojich členov, ale aj pre širšiu občiansku verejnosť. Ďalšou rovnako dôležitou témou bolo súčasné postavenie seniorov v našej spoločnosti, vrátane ich sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Aj keď sa podarilo dosiahnuť v priebehu minulých rokov viaceré pozitívne zmeny, stále ostáva veľa otvorených boľavých tém a problémov. Patrí k nim aj zákon o 13. dôchodku, ktorý je v súčasnosti v legislatívnom riešení a seniorska verejnosť napäto čaká na jeho pozitívne doriešenie.

„Nie sme občanmi, ktorí len čakajú na zhovievavosť, starostlivosť a opateru od našej spoločnosti, hoci si ich plne zaslúžime. V SR žijú desaťtisíce seniorov, ktorí ešte aktívne vkladajú do spoločenského života svoju prácu, občiansku aj spoločenskú angažovanosť, svoje skúsenosti aj morálne a citové posolstvo“ zaznelo ubezpečenie zo strany zástupcov seniorov. Ale zaznel aj dôrazný apel o tom, že mnohí seniori žijú vo veľmi skromných podmienkach. A tiež, keď už seniori naplno potrebujú starostlivosť a opateru, či v domácom, či v ústavnom prostredí, zaslúžia si aj v poslednej etape svojho života dôstojné podmienky. V tejto oblasti ostáva riešiť ešte viacero dôležitých legislatívnych krokov.

red.-

Seniori u pani prezidentky