Bol náš celou svojou osobnosťou, energiou, nápadmi, prácou,

ale aj svojou láskou k hudbe, pesničkám – k husličkám

      S hlbokým smútkom v srdci ale aj  veľkou vďakou

                                       sa po tieto dni lúčime 

s. PaedDr. Jozefom FARKAŠOVSKÝM,

naším  priateľom, dlhoročným funkcionárom a obetavým pracovníkom na poli kultúry, hlavne v oblasti folkloristiky.

Takto si ho iste pamätáme z okresných, krajských aj celoslovenských podujatí hlavne na pôde Trenčianskeho kraja, kde žil a pracoval.

Krutá choroba preťala priskoro jeho životnú cestu,

skonal 3. aug. 2020

Česť jeho svetlej pamiatke!

6. augusta 2020                       KO JDS Trenčín a ústredie JDS

Česť jeho pamiatke