„Načúvaj, ak prídeš až k našej bráne ticha,

zo semien našich sŕdc počuješ lásku rásť,

tou prsťou nad nami túžobne ako dýcha

do rokov jasnejších naša i tvoja vlasť.

Načúvaj tichý žalm bolesti rodnej zeme,

v nej pravdu zmučnú i v smrti dopovieme.

Nápis na pamätníku obetiam fašizmu v Kováčovej – Andrej Plávka

Áno, nezabúdame, odkaz Slovenského národného povstania sa denne premieta do našich životov v slobodnej krajine, ktorá – napriek rôznym skúškam – prosperuje a má svoje pevné miesto v súžití národov v srdci Európy. Po tieto dni prichádzame na mnohé pamätné miesta bojov počas SNP, aby sme jeho význam v histórii našej krajiny pripomínali nielen sebe, ale aj mladším generáciám našich synov, vnukov i pravnukov.

Vzdávame úctu známym aj neznámym hrdinom, ktorým vďačíme za našu slobodu.

25.augusta 2020 sa uskutočnilo vo Zvolene zasadnutie Rady KO JDS Banská Bystrica, na ktorom sa zúčastnil aj predseda JDS Ing. Ján Lipiansky.  Keďže v týchto dňoch si pripomenieme 76. výročie Slovenského národného povstania, účastníci zasadnutia a predseda JDS si na úvod uctili pamiatku tohto významného výročia položením kytice kvetov ku zvolenskému pamätníku SNP.   

– red. – Foto: Mgr. Ján Kíšik, tajomník KO JDS Banská Bystrica

Nezabúdame, spomíname s vďakou a úctou v srdci