Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretol s predstaviteľmi JDS

Predseda vlády SR Peter Pellegrini prijal 28. novembra 2018 na Úrade vlády SR delegáciu zástupcov JDS na čele s jej predsedom J. Lipianskym. Stretnutie symbolicky uzavrelo tohtoročné podujatia  JDS v rámci aktivít Úcty k starším. 

Rozhovor s premiérom sa dotýkal viacerých oblastí života seniorov v SR, ale aj občanov, ktorí sa k dôchodkovému veku blížia. „Ľudia, ktorí celý život pracujú, majú právo na dôstojnú starobu. Je povinnosťou spoločnosti, vlády, ale aj mladej generácie, aby myslela na seniorov“- povedal predseda vlády a dodal, že sa práve o pár dní začne dôchodcom vyplácať tradičný vianočný príspevok a v budúcom roku plánuje vláda tento príspevok zdvojnásobiť. 

Začína sa tiež diskusia o 13. dôchodku pre seniorov, ktorý by mohol byť zavedený už v nasledujúcom roku. Vláda má zámer zvýšiť podporu kúpeľných poukazov pre seniorov, v súčasnosti sa realizujú masívne investície do slovenských nemocníc. „Nové nemocničné lôžka, technika a tiež viac lôžok pre dlhodobo chorých, to sú všetko opatrenia, ktoré prispievajú k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti o občanov, teda aj seniorov“, povedal P. Pellegrini.

Predseda JDS J. Lipiansky nielen v mene delegácie, ale celej členskej základne JDS, vyslovil poďakovanie Vláde SR za všetky opatrenia, ktorými sa podarilo zlepšiť a stále viac zlepšovať každodenný štandard života seniorov. Vyzdvihol dobrú spoluprácu s rezortmi kultúry, zdravotníctva a hlavne s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.             – red. –

Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretol s predstaviteľmi JDS