23. septembra sa zišli v mestskom kultúrnom stredisku OKC v Rožňave v pôsobivom priestore a sále divadla Actores spevácke skupiny z rôznych končín Slovenska na 21. ročník celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov. S ohľadom na karanténne opatrenia nemohli do Rožňavy pricestovať početnejšie súbory, ale len spevácke skupiny do počtu 12 členov vrátane hudobného sprievodu. 

Organizátori prehliadky – predsedníctvo KO JDS Košice a OO JDS aj MsO JDS Rožňava –  sa museli do poslednej chvíle organizačne prispôsobovať meniacim sa a zhoršujúcim  podmienkam realizácie tohto seniormi veľmi obľúbeného podujatia. 

Aby boli prísne dodržané všetky nariadenia karantény, bol veľmi obmedzený aj počet prítomných divákov. Vystúpenia prihlásených súborov, ktoré na poslednú chvíľu odriekli účasť na Prehliadke, však organizátori pohotovo nahradili speváckymi skupinami z košickej KO JDS, a tak program prehliadky bol pre svojich účastníkov pestrý a zaujímavý.

Pred 10:00 hodinou vítala účastníkov prehliadky vo vestibule MKS ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova, pridali sa spevom aj speváci – seniori z Vlachova. Pracovníci MKS, poverení dezinfekciou rúk aj meraním telesnej teploty, boli na účastníkov podujatia primerane prísni. Zasadací poriadok v divadelnej sále presne určoval možné obsadenie miest s dodržiavaním povinných odstupov.

V úvode Prehliadky členovia baníckeho spolku v spolupráci so speváckou skupinou Pekná dolinka z Vlachova pripomenuli všetkým prítomným hosťom banícku históriu Rožňavy prednesom podmanivej starodávnej Hymny baníkov. Moderátorka programu Katka Birková-Strojná vyzvala  k úvodným slávnostným príhovorom najprv predsedu KO JDS Košice Jána Matúška a potom významných hostí: predsedu VÚC Košice Ing. Rastislava Trnku aj primátora Rožňavy Domika Michala. Obom hlavným predstaviteľom samosprávnych orgánov – kraja Košice aj mesta  Rožňava – patrí poďakovanie za všemožnú podporu tohto celoslovenského seniorského stretnutia. 

Spievali spevácke skupiny zo súborov: 

  • Pekná dolinka z Vlachova – kraj Košice
  • Salatín z Liptovských Sliačov – kraj Žilina
  • Gelničanka z Gelnice – kraj Košice
  • Malinka z Malaciek –  kraj Bratislava
  • Lipka z Komárian – kraj Prešov
  • Bučina – z Pače – kraj Košice
  • Hlas Slanej – z Plešivca – kraj Košice
Salatín
Gelničanka
Malinka
Bučina
Lipka
Hlas Slanej

Záverečné slová obdivu spevákom a poďakovania za výbornú organizáciu celého podujatia odzneli z úst podpredsedu JDS pre kultúru a voľnočasové aktivity PhDr. Alojza Luknára, ktorý odovzdal obom hlavným organizátorom pp. J. Matúškovi a Mgr. L. Fabiánovi Ďakovné listy od Ústredia JDS. 

Ďakovné listy patrili aj všetkým zúčastneným súborom a naviac z rúk domácich hostiteľov na čele s predsedom VÚC Ing. R. Trnkom aj množstvo upomienkových darčekov a propagačných turistických materiálov. 

Na organizácii celého podujatia, ku ktorému pre súbory z jednotlivých krajov – podľa ich záujmu – a členov P JDS bola organizačne zabezpečená aj návšteva turistami obľúbenej obce Betliar vrátane Kaštieľa Betliar, n.k.p., boli zainteresované nielen OO JDS Rožňava, ale aj viaceré ZO JDS z okolitých obcí a ich starostovia na čele so starostom Betliara Ing. Ľ. Zatrochom a tiež viacero domácich i externých sponzorov. 

Všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii podujatia podieľali, patrí uznanie a vďaka.

  • Red. – 

Redakcia časopisu 3. vek ďakuje za bohatý fotografický materiál pp. T. Hromadovi a J. Petergáčovi.

Ďalšie tradičné nielen celoslovenské podujatia JDS, ktoré zvyknú prinášať potešenie mnohým seniorom a sú pre nich vzpruhou a pre ich organizátorov výzvou k tvorivej aktivite, ostávajú v súčasnom období KARANTÉNY len podobe budúcich prianí. Bodaj by sa mohli v neďalekej budúcnosti opäť meniť na želanú skutočnosť!

Milí priatelia, seniori, dodržiavajme dôsledne súčasné karanténne opatrenia – chráňme si vlastné zdravie aj zdravotnú bezpečnosť svojho okolia! Záleží na každom z nás!  

                                                                                                                                 Ústredie JDS

Sviatok spevu v Rožňave