29. októbra 2020 navždy od nás odišiel následkom viacročných zdravotných problémov  

Ing. Štefan ELLER (1950 – 2020)

Bol pre nás, v kruhu JDS, aktívny funkcionár, predseda ústrednej revíznej komisie JDS, podpredseda OO JDS v Bardejove, člen predsedníctva KO JDS Prešov a predseda III. ZO JDS v Bardejove. 

S veľkým zanietením, odborným rozhľadom, ale aj s obrovskou dávkou empatie sa zapájal do našej činnosti  na všetkých jej platformách. Podieľal sa na tvorbe a precizovaní dôležitých legislatívnych i organizačných dokumentov a vecne ich pripomienkoval. Bol dôležitým ohnivkom v našej činnosti, ale hlavne citlivým, čestným, pracovitým a ústretovým človekom. 

Bude nám všetkým veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke!

Predsedníctvo KO JDS Prešov 

Predsedníctvo OO JDS Bardejov

MsO JDS Bardejov

Predsedníctvo  a ÚRK  JDS

Rozlúčka s pánom Štefanom Ellerom