Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku, Ing. Ján Lipiansky, PhD., splňomocňuje podpredsedníčku Valériu Pokornú, aby v celom rozsahu práv a povinností predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku vykonávala všetky právne úkony menom Jednoty dôchodcov na Slovensku, a to aj v prípade, ak podľa osobitných predpisov je treba osobitné spnomocnenie.

Toto splnomocnenie platí do odvolania.

Splnomocnenie