Dňa 26. februára 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministra PSVaR SR Bc. M. Krajniaka so zástupcami ústredia JDS: podpredsedníčkou pre ekonomiku V. Pokornou, poverenou dočasným zastupovaním predsedu JDS, a PhDr. A. Luknárom, podpredsedom pre kultúru a voľnočasové aktivity v JDS.

Na stretnutí boli prerokované viaceré naliehavé otázky a problémy, súvisiace so súčasným zložitým obdobím zapríčineným svetovou pandémiou vírusu COVID 19. Predmetom rokovania boli najmä tieto témy: postup očkovania seniorov dostupnými vakcínami, lieková politika, vyhradené termíny nákupov a dostupnosť základných tovarov a služieb pre obyvateľov, minimálny dôchodok a jeho úpravy, problém riešenia hranice dôchodkového veku.  Predmetom rokovania boli aj otázky súvisiace s vnútorným životom JDS – možnosť dotácie pre RLP a vydávanie časopisu 3.vek.

Pán minister vyjadril smerom k seniorom poďakovanie za ich trpezlivosť a ústretovosť pri dodržiavaní nevyhnutných karanténnych opatrení aj za množstvo dobrovoľníckych aktivít v miestnych občianskych komunitách. Prisľúbil, že sa bude usilovať o riešenie nastolených problémov v celospoločenskom záujme, ale prisľúbil aj častejšiu pracovnú komunikáciu so zástupcami občianskych združení dôchodcov v SR.                                                            – red.-

Stretnutie s ministrom PSVaR SR Bc. Milanom Krajniakom