Predpoludním 24. marca 2021 sa uskutočnilo formou on line pracovné stretnutie Oľgy Gyárfášovej, poradkyne prezidentky SR pre sociálne témy a verejnú mienku a Mgr. Dušana Jauru, PhD., riaditeľa odboru vnútornej politiky, poverených zástupcov Kancelárie prezidentky SR Z. Čaputovej, s členmi ústredia JDS – Valériou Pokornou, podpredsedníčkou pre ekonomiku, poverenou zastupovaním predsedu JDS a PhDr. Alojzom Luknárom, podpredsedom pre kultúru a voľnočasové aktivity. 

Predmetom rokovania boli viaceré naliehavé problémy a oprávnené otázky, súvisiace s každodenným životom seniorov:

  • Riešenie postupu vakcinácie obyvateľstva a serióznosť dostupných informácií
  • Zložitá vnútropolitická situácia, keď sa vrcholné štátne orgány už dlhší čas viac zaoberajú napätými vzťahmi v 4-koalícii, a nie celkovým stavom života na Slovensku
  • Náhrada už v parlamente odhlasovaného 13. dôchodku za sociálnu dávku s nedostatočným finančným krytím
  • Príliš rýchle schvaľovanie zmien v zákonoch o dôchodkoch a dôchodkovom veku bez kvalifikovaného odborného posúdenia aj možnosti ich pripomienkovania zo strany dôchodcovských občianskych združení, napr. zastropovanie najnižších dôchodkov, odchod do dôchodku vo veku 65 rokov,…
  • Nastavenie „liekovej politiky“, hlavne nesplnené sľuby ohľadom nulových doplatkov  za lieky a zhoršujúca sa dostupnosť odbornej lekárskej starostlivosti 
  • Očakávaná daňová reforma hlavne v oblasti dane z nehnuteľnosti, ktorá poškodí nielen nízkopríjmových dôchodcov,  ale všetkých majiteľov rodinných domov a bytov
  • Zhoršujúca sa úroveň spoločenskej akceptácie seniorov v občianskom živote podporovaná aj zo strany masmédií, kde sa veľakrát proklamuje len potreba  spoločenskej izolácie seniorov kvôli karanténnym opatreniam

Zo strany občianskeho združenia JDS bola už  viackrát ponúkaná iniciatíva k pracovným rokovaniam na najvyššej úrovni, kde by bolo možné jednotlivé naliehavé otázky konzultovať, a tak prispievať k ich čo najlepšiemu riešeniu. Žiaľ v ostatnom období skoro bez záujmu kompetentných štátnych orgánov. Preto je preukázaný záujem p. prezidentky vítaný.

Obaja zástupcovia Kancelárie prezidentky prejavili záujem o nastolené témy, ale aj o podrobnejšiu informáciu o 30-ročnej bohatej činnosti JDS. Prisľúbili podrobne informovať pani prezidentku o priebehu a náplni on line rokovania a prisľúbili možnosť spätnej väzby. 

  • Red.-
Stretnutie členov ústredia JDS so zástupcami Kancelárie prezidentky SR Zuzany Čaputovej