BLAHOŽELANIE

V strede augusta 2021 sa dožila vzácneho životného jubilea predsedníčka OO JDS Revúca a podpredsedníčka KO JDS Banská Bystrica, významná osobnosť v regióne Revúca 

Zuzana HOMOLIAKOVÁ

naša oslávenkyňa sa narodila 18. aug. 1941 v dedinke Hanková v gemerskej časti Slovenského rudohoria. Po ukončení základnej školy v Štítniku a JSŠ v Rožňave úspešne absolvovala  vysokoškolské pedagogické štúdium v Banskej Bystrici, odb. matematika, fyzika a pracovné vyučovanie. 

Väčšinu rokov v aktívnej a úspešnej pedagogickej práci prežila v Revúcej najprv ako učiteľka, neskôr vo funkcii riaditeľky školy.

Do JDS vstúpila v r.1998 v Revúcej a ujala sa funkcie predsedníčky ZO JDS so 136 členmi. V r. 2006 bola zvolená za predsedníčku OO JDS Revúca a tým aj členku Krajskej rady JDS Banská Bystrica. V nej vykonáva  veľmi obetavo funkciu podpredsedníčky. 

OO JDS Revúca pod jej vedením s úspechom organizuje rôzne podujatia: Stretnutie troch generácií pri pesničkách, Okresné olympijské športové hry seniorov a turistický zraz, aktivitu „Ukáž, čo vieš a nauč aj nás“ vysielala ju aj STV, Regionálne zvyky Gemera a ďalšie.

Na úrovni KO JDS úspešne zabezpečila Celoslovenskú prehliadku v umeleckom prednese seniorov pod názvom „Kukučínova Revúca“ i  Krajské olympijské športové hry seniorov, podieľa sa veľmi tvorivo na príprave mnohých ďalších podujatí.

Naša milá Zuzka,

úprimne Ti ďakujeme za obetavú prácu, ktorú si doteraz venovala seniorom v našej JDS a do ďalších plodných rokov Ti všetci prajeme predovšetkým veľa zdravia a osobnej pohody, ale aj veľa tvorivých nápadov.

ZO JDS a OO JDS Revúca

KO JDS Banská Bystrica

Ústredie JDS

Všetko najlepšie