kapitán vo výslužbe Ing. Štefan Šteflovič, člen Klubu vojenských veteránov Trenčín, člen Zväzu protifašistických bojovníkov a ďalších spoločenských organizácií v Trenčíne.

Ako veliteľ roty bojoval v karpatsko – duklianskej operácii pod velením Ludvika Svobodu a aj ďalšie roky svojho života už v mierovom čase venoval službe v radoch  Československej ľudovej armády.

Pri príležitosti jeho životného jubilea mu na návrh výboru Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja, pôsobiaceho pri Posádkovom klube Trenčín, prezidentka SR Zuzana Čaputová 12. nov. 2021 v priestoroch DSS na Lavičkovej ul. v Trenčíne osobne odovzdala  štátne vyznamenanie „Rad Ľudovíta Štúra II. triedy“. 

V popoludňajších hodinách v priestoroch Posádkového klubu blahoželali oslávencovi členovia výboru Klubu za prítomnosti pozvaných hostí. Gen. riaditeľ MO SR, sekcie ľudských zdrojov JUDr. Martin Jakál mu odovzdal Medailu MO SR 1. stupňa – zlatú a tiež darčekový kôš. Podobne NŠ PS OS SR plk. Ing. Roland Bartakovics, MSS, odovzdal jubilantovi Pamätný kríž NGŠ 1. stupňa – zlatý. Oslávencovi zaželal  veľa zdravia do ďalších rokov života aj primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Odovzdal mu vecný dar a požiadal ho o zápis do Kroniky mesta. 

Klub vojenských veteránov na stretnutí zastupovali predseda klubu Ing. Ján Skyba a člen Rady klubu Vojtech Bacskai. Jubilantovi už v mesiaci september pri príležitosti 30. výročia vzniku klubu bola prostredníctvom jeho dcéry odovzdaná Medaila KVV Trenčín ako aj  Pamätný list JDS. 

Ing. Ján Skyba, predseda KVV Trenčín

K blahoželaniu pre Vás, vážený pánŠtefan Šteflovič, 

sa pripájame aj my

KO JDS Trenčín a ústredie JDS

Nedávno, 12. 11. 2021, sa dožil 100-ročného životného jubilea