pripomína v klubovni naša nástenka a radi si ich pripomíname aj my. Chceme sa o ne s vami podeliť. 

Rok 2021, obdobne ako rok 2020, bol ovplyvnený pandémiou, a preto sme naše aktivity podriaďovali pandemickým podmienkam. Hneď ako to bolo možné, začiatkom septembra sme usporiadali stretnutie našich seniorov pri živej hudbe. Prekvapivo sa nás stretlo až 95 členov. Seniorom sa veľmi žiadalo po dlhom čase byť opäť spolu a trochu sa pobaviť. 

Najviac aktivít sme toho roku robili v prírode. V Novej Dubnici máme veľmi pekne vybudovaný športový areál s pivárňou, kde je krásny priestor na opekačku. Túto sme pre veľký záujem usporiadali až dvakrát. 

Tribúnu futbalového štadióna sme využili aj na uskutočnenie výročnej schôdze  a gratulácie našim jubilantom. Program schôdze obohatili tance našich šiestich členiek, ktoré si  ich nacvičili a s nimi vystúpili. Patrí im veľké poďakovanie. Zvláštne poďakovanie patrí našej členke Anke Matejkovej, ktorá sama ušila tanečniciam krásne kostýmy. 

V septembri nám počasie prialo, a tak sme seniorov zapojili aj do športových aktivít. Veľmi vydarený bol turnaj v petangu – zapojili sme doň všetky organizácie v našom meste a jedno družstvo vytvorili aj zamestnanci MsÚ Nová Dubnica. Podobný zápas sme zohrali aj v bowlingu. Počas pekného počasia sme usporiadali aj autobusový zájazd na termálne kúpalisko do Veľkého Medera. 

Nezabudli sme ani na kultúru, a tak sme našimi členmi doplnili autobusový zájazd Únie žien na divadelné predstavenie do Nitry. V závere septembra sme usporiadali päťdňový autobusový zájazd na Spiš, ktorý sa tiež vydaril. V októbri sme si uctili našich seniorov posedením pri harmonike a fazuľovici v spomínanom športovom areáli. No a naše letné aktivity sme ukončili päťdňovým vlakovým zájazdom do Vysokých Tatier, kde sme sa počas nádherného počasia „babieho leta“ rozlúčili s letným obdobím. 

Na jeseň, keď sa pandemické opatrenia opäť sprísnili, bola naša činnosť zrazu na nule. Preto sme aspoň na 6. decembra pripravili pre našich členov malé balíčky s vitamínami a sladkosťou a Mikuláš im ich porozdával cez okienko z Kultúrnej besedy. 

Naše plány do budúcna? Ako sa povie – uvidíme, aká bude situácia. Prajme si hlavne pevné zdravie, lebo to je prvoradé a do budúcna ústup pandémie a potom opäť ďalšie vydarené akcie. Veď na ne naši členovia nedočkavo čakajú.

Mgr. Alžbeta Kopačková, predsedníčka ZO JDS

Letné aktivity v ZO JDS Nová Dubnica v roku 2021