Kluby seniorov č.1 a č.2 v Liptovskom Mikuláši sídlia v jednej budove na Ul. Vajanského.  Nebolo by to nič zvláštne, ale predsa zvláštne je to, že ich obklopuje pomerne veľká záhrada s ihličnanmi aj listnatými stromami. V poslednej dobe mesto investovalo do strediska pre seniorov značné finančné prostriedky. Vymaľovali sa priestory, vymenili podlahy  a namontovali aj nové kuchynské linky. Na druhej strane sa seniori starajú o záhradu a okolie. Či je to už kosenie, starostlivosť o kvetinové záhony alebo aj hrabanie spadnutého lístia, ktorého býva hlavne na jeseň neúrekom.

Záhradné priestory sú ideálnym miestom na posedenia, ktoré aj seniori využívajú, dokonca aj na športové súťaže.  No nie vždy bolo možné tieto aktivity kvôli počasiu v záhrade uskutočniť. Veď ako sa hovorí –  na Liptove je do roka 12 mesiacov zima a potom je už leto. 

Seniori preto dali hlavy dokopy a  požiadali mesto o možnosť postaviť v záhrade „altánok“, ktorý by ich aspoň čiastočne chránil pred nepriazňou počasia. Keďže spolupráca Klubov seniorov s Mestským úradom je na vysokej úrovni, tento nápad nedal na seba dlho čakať a  v jeseni minulého roka sa časť záhrady premenila na stavenisko. Do konca októbra altánok už stal v plnej kráse s pozvánkou na jeho oficiálne otvorenie 29. októbra 2021.

Zástupcov MÚ Liptovský Mikuláš privítali seniori chlebom a soľou spolu so seniorskou skupinou spevákov. Slávnostnú pásku spolu s vedúcimi klubov prestrihli aj primátor Ján Blcháč, jeho zástupca Rudolf Urbanovič a riaditeľ Verejno-prospešných služieb Dušan Grešo. Pri tejto príležitosti boli ocenenení najaktívnejší členovia Klubu seniorov č. 2. 

Teraz je už len na senioroch, ako budú aj vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu tento altánok využívať. 

Text a foto: Ivan Bubelíny

Vzájomná spolupráca prináša ovocie