Obdobie pandémie,  ktoré dôchodcovia prežívajú v úplne odlišnom režime, trvá už viac ako šesťsto dní. Samotu prežívajú s obavami o rodinu, priateľov, ale nie nečinne. Voľné chvíle si vypĺňajú  rôznymi zručnosťami. Viac sa využíva ihla, háčik, ihlice, ale aj nožnice či zdobenie batikovanou  technikou v ZO JDS Nálepkovo, technika origami v ZO JDS Mlynky… Tvorivosť preukázali naši členovia nedávno aj pri tvorbe kalendárov technikou koláže.  Spoločnosť im prevažne robí televízia, internet, kniha… Seniori v ZO JDS Kolinovce si čítali z tvorby Hviezdoslava…Pobyt v prírode pre „zdravšie nohy“ sa nezastavil, malé skupinky dôchodcov, vedené M. Adamčiakovou a L. Lučivianskym,  mapujú prírodu Slovenského raja. V priaznivom počasí sa záhradky v okolí obydlí hemžili pracujúcimi dôchodcami. Veď pohyb na čerstvom vzduchu a zmysluplná činnosť – to sú dôležití spoločníci pre každého dôchodcu.

Viac ako inokedy prejavuje záujem o naše potreby aj miestna samospráva. V meste Spišská Nová Ves myslia jej pracovníci, ale aj poslanci na viac ako päťtisíc seniorov. Napr. sme si našli v poštových schránkach už v počiatkoch pandémie rúško i respirátor (rozdávalo ich aj mesto Krompachy). Mesto pomáha v spolupráci s Centrom voľného času v bezplatnej službe nákupu potravín, hygienických potrieb, ovocia a zeleniny s dovozom priamo na adresu. V tomto roku už aj v spolupráci s COOP Tempo Supermarket. Primátor Ing. P. Bečárík, každému venoval škatuľku 30 kapsúl s názvom: „Vitamín C + zinok + D3 na ochranu zdravia zo srdca vaša SNV“, Ing. I. Rušinová, primátorka Krompách, poukážkou na 5 eur pozdravila seniorov v Mesiaci úcty k starším, O. Klekner, starosta Nálepkova, taktiež podporil vitamínmi zdravie svojich dôchodcov a ich srdcia pekným Listom vďaky. 

Košický samosprávny kraj venoval pre zdravie v Mesiaci úcty k starším každému členovi JDS okresu fľaštičku medu od Košického kraja s nápisom: „Ďakujeme za vašu múdrosť a skúsenosti“. Toto motto potvrdil predseda VÚC aj krásnymi slovami v priloženom liste. Častejšie sa ozýva  v našich domovoch telefón s otázkou: „Ako sa máš?“ Zaznie aj zvonček od susedky: „Si v poriadku?“ 

Nech už je obdobie COVID 19 akokoľvek zložité, pociťujeme viac ako inokedy a aj si  vážime záujem „kompetentných“ o nás. Ďakujeme zaň primátorom a starostom. A rovnako im ďakujeme aj za pomoc pri zabezpečení našich okresných stretnutí: pri projekte o ľudovej slovesnosti (MsO JDS Spišská Nová Ves a ZO JDS Nálepkovo v ZUŠ Spišská Nová Ves), Umeleckého slova (MsO JDS Spišské Vlachy a Krompachy), Okresných športových hier a Olympijského dňa (ZO JDS Harichovce a MsO JDS Spišská Nová Ves). Mestu Spišská Nová Ves ďakujeme aj za pomoc pri zabezpečení krajskej prehliadky umeleckého slova „Poetický Spiš“ v Galérii umelcov Spiša. Iste sa potešia v nasledujúcom období našim pozvaniam na Hodnotiace členské schôdze JDS. Bude na nich priestor na bezprostrednú vďaku obetavým funkcionárom, ale aj na informáciu, čo pre nás chystajú na rok 2022.

Na začiatku roka 2022 úprimne ďakujeme všetkým primátorom i starostom v našom okrese za ich ústretovosť a utváranie priaznivých predpokladov k veľmi dobrej spolupráci.

Mgr. Jolana Prochotská, podpredsedníčka OO JDS

Samospráva miest a obcí okresu Spišská Nová Ves nezabúda na nás, seniorov