Dňa 31. januára 2022 sme so žiaľom odprevadili na poslednej ceste nášho bývalého dlhoročného predsedu ZO JDS vo Svite 

Mgr. Miroslava Jurčáka

Celý svoj plodný život prežil v podtatranskom mestečku Svit. Bol redaktorom podnikových novín, poslancom MNV aj Mestského úradu vo Svite. V dôchod-kovom veku dlhé obdobie s veľkým rozhľadom a elánom vykonával funkciu predsedu našej ZO JDS. Sme mu za jeho úsilie a obetavosť úprimne vďační.

Česť jeho pamiatke!

Členovia ZO JDS Svit

Rozlúčka s predsedom ZO JDS Svit