Jednota dôchodcov na Slovensku požaduje, aby sa upravili celoplošne všetky starobné aj invalidné dôchodky mimoriadnou valorizáciou k 1.4.2022. Minimálnu výšku valorizácie požaduje JDS vo výške  3%. Dôvodom je inflácia, ktorá v januári dosiahla 8,5%. Podľa Eurostatu medziročná miera inflácie v januári 2022 v rámci krajín patriacich do eurozóny dosiahla inflácia rekordných 5,1 %, Slovensko bolo vysoko nadpriemerné, inflácia vyskočila až na spomínaných 8,5 %, čo je najviac za posledných 19 rokov. Inflácia pritom rastie už siedmy mesiac za sebou. Seniori si pritom od januára polepšili iba o 1,3%.

Valéria Pokorná JDS: „V rámci spotrebného koša seniorov tvoria náklady na bývanie a potraviny 45%. Tieto dve položky rástli pre seniorov posledné mesiace najrýchlejšie. Valorizácia dôchodkov od 1.1.2022 o 1,3% zďaleka nepokryje zvýšené náklady na prežitie seniorov na Slovensku. Vláda preto musí pristúpiť k mimoriadnej valorizácii k 1.4.2022 o minimálne 3% celoplošne. V súčasnosti je tretina vyplácaných starobných dôchodkov pod hranicou chudoby. Ak vláda nepristúpi k mimoriadnej valorizácii k 1.4.2022, uvrhne ďalšie desať tisíce seniorov do pasce chudoby.“

JDS pripomína, že v ČR už pristupuje k mimoriadnej valorizácii česká vláda a to pri inflácii „iba“ 5%. V ČR bude pritom mimoriadna valorizácia kopírovať 5% navýšenie ako inflácia. JDS zároveň osloví všetky relevantné politické subjekty na podporu svojho návrhu. Zároveň JDS požiada ministra práce M.Krajňáka o vyčíslenie dopadov na štátny rozpočet tak, aby poslanci NR SR mohli relevantne o ich návrhu rokovať v čo najskoršom termíne.

Valéria Pokorná

Poverená zastupovaním predsedu JDS

Seniori požadujú mimoriadnu valorizáciu dôchodkov k 1.4.2022