„Napomeň našich otcov, bože, nad hviezdami.

Nech trochu myslia, čo sa stane s nami,

keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy

vylejú na seba.

Tie hnevy ako plevy pokazia zem

i nebo bude choré.

Napomeň našich otcov, Ty, tam hore.

Že sa to nesmie. Že ako Ty si svätý,

aj zem je svätá.

Veď chodia po nej deti.

(Milan Rúfus: Modlitba za mier)

Seniori – členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku zdieľajú s obyvateľmi Ukrajiny ich utrpenie, spôsobené nezmyselnou vojnou, a pridávajú sa k hlasom odsudzujúcim vojnové násilie, riešenie akýchkoľvek sporov pod hrozbou zbraní.

V mene svojich detí, vnukov a pravnúčat, v mene vlastného prežitého života a práce, úsilia, ktoré sme už odovzdali našej spoločnosti, vyzývame predovšetkým k mieru. A voláme tiež po trpezlivosti  a ústretových krokoch na ochranu a podporu trpiacich. 

Vyzývame našich politikov k rozhľadenosti a vyváženosti pri politicko-spoločenských rozhodovaniach v prospech celej našej krajiny, jej obyvateľstva aj ľudí, ktorí na Slovensku hľadajú útočisko.

Pridávame sa k dobročinným akciám podľa svojich síl a možností.

Predsedníctvo JDS

Sme proti vojne!