Členom JDS sa môže stať každý starobný, predčasný, výsluhový a invalidný dôchodca, ktorý má záujem rozšíriť rady našej organizácie.Prihlášku treba podať na adrese základnej organizácie , ktorá pôsobí najbližšie k bydlisku záujemcu o členstvo. Prípadne sa treba obrátiť na predsedu okresnej organizácie/ adresy sa nachádzajú na web stránke JDS / , ktorý vám odporučí najbližšiu základnú organizáciu.

Prihláška k nám