Celoživotné vzdelávanie seniorov trenčianskeho regiónu pokračovalo po pandemickej odmlke 8. marca 2022 seminárom Akadémie tretieho veku (ATV) v aule Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

Seminár prišli podporiť aj významní predstavitelia mesta Trenčín: Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK, Mgr. Richard Rybníček, primátor, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a i. Záplavou krásnych kvetov a milými slovami pozdravili všetky  prítomné ženy pri príležitosti ich sviatku.

Seminár pokračoval prednáškami:

PhDr. Miriam Vilčekovej, pedagóg SZŠ C. Šimurkovej Trenčín –  Fyzioterapia jej delenie a  využitie

PhDr. Eleny Nekorancovej , odd. sociálnej pomoci TSK – Sociálne služby a ich využitie

Seniorov  pri príležitosti MDŽ prišli pozdraviť i členovia seniorského speváckeho súboru SIHOTIAR, ktorí svojim vystúpením umocnili slávnostnú atmosféru celého podujatia.

Seminár potom pokračoval hodnotiacou členskou schôdzou ZO JDS 02 a Akadémie tretieho veku v Trenčíne.

HČS viedla Ing. Tatiana Vidékyová, predsedníčka ZO JDS 02. Z pozvaných 80 – tich delegátov sa zúčastnilo 46.

HČS pokračovala  podľa pripraveného programu v zmysle Stanov JDS. V závere rokovania Ing. T. Vidékyová poďakovala prítomným za účasť a  pozvala všetkých na aprílový seminár ATV. Už sa naň všetci veľmi tešíme.

V našej ZO JDS všetci dúfame, že sa pandemická situácia čoskoro upokojí a naše celoživotné vzdelávanie bude môcť pokračovať. Veď celoživotné vzdelávanie má veľký význam – je osvedčeným dôkazom naplnenia predpokladov pre fyzické a duševné zdravie nás, seniorov.

Anna Pinďáková, 1. podpredsedníčka  Rady Akadémie Tretieho veku v Trenčíne

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU V TRENČÍNE