ZO JDS Oslany stále s veľkou úctou a vďakou spomína na svoju členku a funkcionárku 

pani Máriu Kollárovú,

ktorá vykonávala 20 rokov s veľkou obetavosťou a prehľadom funkciu predsedníčky ZO JDS. 

Celý svoj aktívny život rozdávala okolo seba optimizmus a empatiu. Okrem svojej rodiny sa naplno zapájala do života obce v rôznych funkciách – bola predsedníčkou  miestnej organizácie Slovenského zväzu žien, neskôr predsedníčkou Klubu dôchodcov. V ZO JDS pracovala 21 rokov.

V októbri 2021 nás náhle opustila vo veku 75 rokov. Veľmi chýba nielen svojej rodine, ale aj priateľom, členom ZO JDS Oslany i občanom našej obce.

Česť jej pamiatke!

Výbor ZO JDS Oslany

Spomienka na výnimočného človeka