OO JDS, laureát Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves v spolupráci so ZO JDS Kolinovce a jej predsedníčky Ruženy Solákovej 28. 4. 2022 uskutočnili v Kultúrnom dome 13. ročník prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby, ktorú otvoril predseda Ing. Š. Handžák.  Výber literárnych ukážok bol podmienený témou ochrany a ospievania krás prírody. Odzneli ukážky z tvorby: A. Sládkoviča, M. Braxatoris Sládkoviča, M. Rúfusa, P. Koyša, A. Plávku a ď. Predstavilo sa 17 recitátorov, členov z MsO JDS Krompachy, Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves a tiež ZO JDS Harichovce, Kolinovce, Markušovce, Mlynky a Nálepkovo. Zaujímavosťou bolo, že Mgr. E. Odstrčilová  predstavila tvorbu  M. Braxatorisa  Sládkoviča  z knihy vydanej v roku 1921. Korunkou tejto časti prehliadky  sa stal prednes trojnásobnej laureátky celoslovenských prehliadok Ľ. Hrušovskej – ZO JDS Harichovce. S vlastnou  tvorbou  sa predstavili M. Dubiňáková, M. Kalafutová aj so spevom D. Krčmára, Mgr. J. Prochotská, D. Slivka, M. Šmelková. Účastnícky list aj s ružou z rúk Z. Barilovej  sa stal poďakovaním za prípravu aj účasť.

Program hovoreného slova umocňoval spev FS Kalinka vedený M. Šelembovou a harmo-nikára O. Čurillu. Starostka obce Jitka Puhallová celé podujatie, s viac ako 80 prítomnými účastníkmi, podporila s veľkým zanietením a rada privítala v kruhu seniorov aj vzácnych hostí: primátorov miest – Krompachy – Ing. I. Rušinovú, Spišské Vlachy –  Ľ. Fifíka a staros-tov obcí Harichovce – Ing. L. Belej, Markušovce – M. Virág, Nálepkovo – O. Klekner.

Kultúrny dom vytvoril priestor aj k prezentácii 8. ročníka  tvorivosti  seniorov –  Zlaté ruky. Novinkou bolo odovzdávanie našich zručností deťom aj vnúčatám s praktickou ukážkou pod názvom Tri generácie: z MsO JDS Krompachy Celestína Hudáková s vnučkou Ivankou plietli z vŕbového prútia,  ZO JDS Kolinovce – Mária Rímska s dcérou Jarmilou šili detské krojov so spevom, kde sa pridala aj vnučka Lucia. Zaujímavou ukážkou sa predstavil a pozval aj prítomných členov k hre so špagátom a k relaxačnému kresleniu L. Odstrčil – ZO JDS Mlynky. Veľmi inšpiratívne  vstupy rozhovorov  s  účastníkmi výstavy uskutočnila  moderá-torka podujatia  Mária Šimoňáková. 

Na výstave sa dali vidieť ukážky práce s drevom, papierom, textilom, bavlnou, ľanom, maľované aj vyrezávané obrazy… Ďakovný list, ktorý pripravila Mgr. R. Wencelová  je pre zúčastnené  MsO a ZO JDS  spomienkou aj inšpiráciou pre budúci ročník. 

Manželia M. a Z. Šaršaňovci uplietli 2 vence z jedľovej čečiny za obete Covid 19 a obete na Ukrajine, ktoré sme na záver s pietou položili ku kostolu Sedembolestnej Panny Márie v Kolinovciach. Nad celým podujatím scenáristicky aj režijne bdela podpredsedníčka OO JDS.

Mgr. J. Prochotská, podpredsedníčka OO JDS

Poetické stretnutie na Spiši