Po 2. rokoch útlmu sa konala členská schôdza  MO JDS a OO JDS v Petržalke.  Schôdza sa konala v kultúrnom dome Zrkadlový Háj. V rámci prednesenej správy boli vymenované aj činnosti, ktoré sa konali počas pandémie. Boli to predovšetkým športové aktivity vo voľnej prírode, aby sa dodržiavali karanténne opatrenia.  Počas uvoľnených opatrení sa podarilo zorganizovať turnaj v pétangue a pobyt v termálnom kúpalisku Vadaš Štúrovo.

Po prečítaní správ boli rozdané vyznamenania za aktívnu prácu v JDS, pamätný list a ďakovné listy. Vyznamenanie obdržali: III. stupeň: Mária Bolgáčová, Júlia Hajdúková, Brigita Chlebovcová, Ladislav Podolinský, Valéria Šilhavíková, Eva Tatierska, Magdaléna Šišková, II. stupeň: Rozália Babejová, Juraj Barlog, Zita Bellová, František Hajko, Eva Hubíková a I. stupeň: Dana Humajová, Katarína Kostková, Helena Šajbidorová.

Pamätný list za obetavú a dlhoročnú prácu od založenia JDS a 20-ročnú prácu vo funkciách bol odovzdaný Valérii Baluchovej. Ďakovný list bol odovzdaný starostovi Petržalky Jánovi Hrčkovi a jeho zástupkyni Ivete Jančokovej.

Petržalskí seniori z MO JDS a Denného centra Haanova sa nedávno zúčastnili v rámci Bratislavy na seniorskom minimaratóne, o ktorý sa postaral práve p. starosta. Prvýkrát obdržali účastníci tohto zaujímavého podujatia krásne tričká so znakom a nápisom „Petržalka športuje“

Alžbeta Popovičová

Petržalskí seniori rozbiehajú svoje aktivity