Starký a starká – babička a dedko – môže byť nežnejšie oslovenie?  

Najčastejšie či najpríjemnejšie sa počúva z úst vnúčeniec, ale majú tieto oslovenia aj širšie využitie, dokonca i celkom mimo rodinných zväzkov. Teda – staršia generácia – dôchodcovia – seniori! 

Rozbieha sa mesiac, keď bude za týmto oslovením plynúť celý prúd milých slov a mnohé nás aj skutočne potešia. Veď sa nám budú prihovárať tí, ktorí majú k nám blízko, ktorí sa o nás starajú, majú nás radi. 

A platí to aj opačne – veď hlavne vo vzťahu vnúčence a starí rodičia – koľko je len a stále sa tvoria nové a nové príbehy. Nejedny sú stálicami v umeleckej literatúre – „Babička“ od Boženy Němcovej, starootcovský cyklus poviedok od J. G. Tajovského, ale napr. aj „Ohňostroj pre deduška“ od J. Blažkovej… V básni „Modlitba pre starkú“ sa o tomto jedinečnom vzťahu vyjadril Milan Rúfus veršami:

Starká má pre mňa času, koľko chcem.

 Starká je vľúdna.

Má boží pokoj v duši.

Starká sa o nás s nikým nedelí.

Má času ľúbiť nás.

A nič ju nevyruší.

Pri nej má týždeň sedem nedelí…“

Ľudský život? Obrovské klbko vzťahov. Skutočne pestrofarebné klbko – a z rôznych nití. Nevadí, že sú na nich aj uzlíky? Je dobré, ak možno pretrhnutú niť vzťahov opäť zviazať, lebo potom má pokračovanie. Najhoršie je s nitkami vzťahov, ktoré sa už nedajú zviazať, alebo ich jedna či druhá strana zviazať naozaj nechce… alebo už nemôže –

Trhliny ľudských vzťahov? Otvorené rany v mikro, avšak aj v makro priestore. V rodine, ale aj živote ľudskej spoločnosti v najrôznejších formách jej zoskupenia. Vedeli by sme menovať príklady jedných aj druhých. Denne sa vynárajú a aj poriadne bolia. Lepšie je, keď už sa rany  zapuzdria a ostane po nich iba jazva. Áno, aj toto patrí k nám, ľuďom. 

Našťastie, stále máme možnosť hľadať nové riešenia, nové cesty, nové „nitky porozumenia“. Len musíme chcieť. A možno aj vedieť ako?!

Tohtoročný tradičný Október – mesiac úcty k starším má aj svojský rozmer, nie celkom kompaktibilný s jeho základným poslaním. 

Ale so spriadaním pozitívnych ľudských vzťahov určite áno. 

Veď v jeho závere nás čakajú komunálne voľby do samosprávnych orgánov miest, okresov i krajov. Budú bilanciou i účtom k činnosti poslancov týchto orgánov, ale aj k doterajšej práci starostov, primátorov i predsedov okresných a krajských správnych jednotiek. Súčasne budú výzvou, prejavom dôvery pre každého z kandidátov, ktorý bude zvolený na ďalšie obdobie.

Občania Slovenska vrátane nás, jeho najstarších obyvateľov, máme opäť zákonom ukotvenú možnosť výberu. Tak ju naozaj uplatnime! Zúčastniť sa volieb, znamená priložiť svoj základný diel ku každému novému dňu v našom štáte, v našom občianskom spoločenstve. Rešpektujme ho!

Predsedníctvo JDS

Mesiac úcty k starším má v roku 2022 širší rozmer