OO JDS Rožňava každoročne organizuje stretnutie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v inej obci okresu. Pre rok 2022 pripadla organizácia  tohto podujatia na 14. okt. 2022 našej obci. V plnej miere sa ho zhostilo vedenie obce, výbor ZO JDS, predsedníctvo OO JDS Rožňava a nemalou mierou aj Kancelária predsedu KSK Rastislava Trnku. 

Na slávnosti sa zúčastnilo 13 hostí, 80 seniorov s predsedami všetkých ZO JDS v okrese, z ktorých bolo 32 ocenených. Z našej členskej základne bolo prítomných 9 členov výboru ZO JDS a ocenení boli: vyznamenaním III. stupňa pp. Emília Gecelovská a Emília Klobušníkovátiež starosta obce Ing. Peter Pakes. Ďakovné listy obdržali: Anna Lešková, Helena Gálová, Hanka Klementová, Dušan Ondrejčík a Zoltán Bolaček. 4. okt. 2022 si v Košiciach na KSK z rúk predsedu Ing. R. Trnku prevzali vyznamenanie II. stupňa pp. Ľudmila Pakesová a Ján Gallo.

Pozvanie na slávnosť vo Vlachove prijali a svojou prítomnosťou obohatili: Ing. RastislavTrnka, predseda KSK, RSDr. Michal Kotian, predseda JDS, Ján Butala, predseda KO JDS Košice a ďalší významní hostia. Slávnosť otvoril predseda OO JDS Rožňava Mgr. Ladislav Fabián a slávnostným príhovorom oslovil hostí i zúčastnených seniorov starosta našej obce Ing. P. Pakes. O kultúrny program sa postarali žiaci miestnej ZŠ s MŠ pod vedením  pedagogických pracovníkov školy. O dobrú náladu po oficiálnej časti sa postarali členovia našej Starovlachovskej muziky.

Každá etapa životnej cesty človeka má svoje čaro a aj toto stretnutie seniorov u nás, vo Vlachove, ho v dobrom naplnilo. Preto mi dovoľte, aby som sa touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa na organizovaní tohto podujatia podieľali a pripravili tak dôstojné stretnutie seniorov z okresu Rožňava.

JUDr. Ján Klobušník, predseda ZO JDS Vlachovo

Stretnutie seniorov vo Vlachove malo svoje čaro