My, seniori  z najväčšej ZO JDS 07 v meste Prievidza sa vždy tešíme na rôzne podujatia, ktoré každoročne pre nás pripravuje náš výbor. Medzi najkrajšie a najpočetnejšie patrí spoločné Vianočné posedenie s rovesníkmi, priateľmi a kamarátmi v predvianočnom čase. 

Stretávame sa v hoteli Magura, lebo len tam sa zmestí naša až 220 členná chasa. Priestory a občerstvenie  bývajú vždy nádherne pripravené nielen pre nás, ale aj pre hostí z vedenia mesta a našich volebných obvodov.Pozývame tých, ktorí si vážia starých ľudí a dávajú to nám aj najavo počas celého roka. Nás tešia ich príhovory, radi sa cítime byť súčasťou veľkej „prievidzskej“ rodiny. Tak tomu bolo aj v decembri 2022, keď nám spoločnú slávnostnú chvíľu spestrila predovšetkým naša spevácka skupina ROZLET vianočnými koledami a krásnym sprievodným slovom vedúcej skupiny. Nasledovala tradičná bohatá tombola z darov od sponzorov ajod našich členov. Potom sa už rozprúdilo družné spoločné posedenie aj s občerstvením, pri ktorom sa príjemne spomínalo aj na roky detstva a mladosti, ale prišli na pretras aj aktuálne témy.

Radi chceme aj takto – verejne – poďakovať našim hosťom, že prišli medzi nás, ochotným sponzorom za štedrosť, pracovníkom hotela Magura za ich príkladnú starostlivosť a členom výboru ZO JDS za celkovú prípravu a organizáciu takéhoto početného podujatia. Za kultúrny program patrí pochvala nielen speváckej skupine ROZLET, ale aj  moderátorovi za vtipné slovo a realizátorkám losovania tomboly za jej bohatú náplň.

Bolo krásne, že sme sa toľkí zišli, lebo sme prežili spolu krásne popoludnie. Keď sme si na záver ako vždy spoločne zaspievali Tichú noc a zaznel aj tradičný predvianočný vinš, človeku až zimomriavky prechádzali po chrbte … úžasné! Pre toto máme Vianočné posedenie radi a veríme, že si ho budeme môcť zorganizovať aj v závere roka, ktorý sa nám ešte len roztvára.

Text : Ing. Eva Špeťková Bucáková

Foto : Jozef Šimko

V najväčšej ZO JDS 07 PD v OO JDS Prievidza máme stále na čo spomínať