Starý rok je už za nami a my, seniori z MO JDS v Ružomberku sme začali Nový rok už tradične nejakou prechádzkou do prírody. Tentoraz výber lokality padol na Malinô Brdo.Stretli sme sa na Kalvárii a cestou sme pokračovali na Vlkolínske lúky, kde sme si dali krátku prestávku na občerstvenie a pokračovali sme na Málinô Brdo. Náš ciel boli Haliny týčiace sa nad hotelom Malina / 974m.n.m.

Niektorí išli na Májekovu chatu zaistiť „občerstvenie“ a my sme pokračovali na samotné Haliny. Síce bolo okolité prostredie bez snehu a trochu nám aj fúkalo, na dobrej nálade nám to nevadilo. Stretli sme sa na „Máječke“, kde nám chatár pripravil malé občerstvenie a po vinši do Nového roku sme sa pomaly vracali spať do Ružomberka.

Bola to naša prvá vychádzka v r. 2023 a veríme, že naša Majka Kvasníčáková, ktorá pravidelne pripravuje vychádzky do prírody, nás čoskoro pozve na ďalšie túry do okolitej prírody Ružomberka.

Text a foto: Jozef Olejník

Vychádzka na Haliny sa nám vydarila