9.febr. 2023 sme privítali v klube ZO JDS Šaštín – Stráže na námestí v bazilikone pp. Petra Hricu a Miroslava Rudavského, ktorí nám ponúkli zaujímavú aktivitu – oboznámili nás so základným pohľadom na sebaobranu dôchodcu. V rámci úvodného slova, ale aj v závere zdôraznili, že vyhýbanie sa rizikovým situáciám je pre seniorov bezpečnejšie, ako priamy stret s potenciálnymi páchateľmi trestných činov.

febr. 2023 sme privítali v klube ZO JDS Šaštín – Stráže na námestí v bazilikone pp. Petra Hricu a Miroslava Rudavského, ktorí nám ponúkli zaujímavú aktivitu – oboznámili nás so základným pohľadom na sebaobranu dôchodcu. V rámci úvodného slova, ale aj v závere zdôraznili, že vyhýbanie sa rizikovým situáciám je pre seniorov bezpečnejšie, ako priamy stret s potenciálnymi páchateľmi trestných činov.

Mária Vizváryová, predsedníčka ZO JDS Šaštín – Stráže

Sebaobrana dôchodcu