Milé dámy, členky JDS, 

dovoľte pozdraviť Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, krásneho tradičného jarného sviatku a poďakovať Vám za krásu, lásku a porozumenie, ktoré denne okolo seba rozdávate. Ostaňte i naďalej plné vnútornej sily a optimizmu abuďte tak oporou celej našej spoločnosti.    

8. marca 2023                          Ústredie JDS

Medzinárodný deň žien  to nie sú len kytice kvetov i slov ženám, či príjemné spoločenské posedenia so spolupracovníkmi či priateľmi, to je hlavne dlhá tradícia boja žien za politické, sociálne, hospodárske a spoločenské zrovnoprávnenie.

o Ženské hnutie vyvrcholilo prvý krát v roku 1907 na prvom medzinárodnom zjazde žien v nemeckom Stuttgarte za účasti  delegátok z 15-tich krajín. Požadovali uznanie svojich politických a hospodárskych práv a vyjadrili potrebu stretnutia sa v jeden deň v roku. 

o 8. marca 1908 demonštrovali v uliciach New Yorku krajčírky s cieľom zlepšenia pracovných podmienok, za  zrovnoprávnenie mzdy a volebné právo.

o Vyústením týchto aktivít bolo vyhlásenie sviatku  Národného dňa žien, ktorý sa prvý krát oslavoval  28. februára 1909 v New Yorku ako pripomienka pravidelne konaných demonštrácií.

o V auguste 1910 sa Medzinárodná konferencia socialistických žien zišla v súvislosti so zasadnutím 8. kongresu Druhej internacionály v Kodani a navrhla, aby sa každoročne pripomínal Medzinárodný deň žien.

o V nedeľu 19. marca 1911 v európskych metropolách ženy prvýkrát vyšli do ulíc, aby demonštrovali za volebné právo, možnosť zastávať verejné funkcie a proti pracovnej diskriminácii. 

o V roku 1914 sa Medzinárodný deň žien oslavoval v nedeľu 8. marca. 

o Súčasný pevný dátum tohto sviatku bol definitívne stanovený na 8. marca pod vplyvom  demonštrácie žien a ich protestných akcií proti 1. svetovej vojne. Konali sa 23. februára 1917 v Petrohrade ( podľa gregoriánskeho kalendára zodpovedá 23. február práve 8. marcu). 

o Po skončení prvej svetovej vojny sa 8. marec definitívne ustálil ako dátum, keď si tento sviatok ženy pripomínajú. 

o Medzinárodný deň žien bol oficiálne uznaný Organizáciou spojených národov  až v roku 1975. Od tohto roka, keď ho OSN vyhlásila za Medzinárodný rok žien, sa 8. marec oslavuje v rámci celého sveta ako Medzinárodný deň žien (MDŽ). 

– Red.-

Medzinárodný deň žien