„Čas je priveľmi vzácny na to, aby sme ho márnili na nesprávne  veci.“ Týmto mottom sme rozvíjali našu činnosť po celý rok 2022. Niežeby sme po iné roky zaháľali, ale po obmedzení činnosti v čase pandémie COVID 19 prichádzali sami členovia našej organizácie na výbor s otázkami, čo pre nich chystáme v nastávajúcom období. Vidiac ich úprimný záujem o obnovenie činnosti sme pripravili program, ktorým sme sa snažili nájsť pre každého v našej takmer 300-člennej základni niečo, čo ho zaujme a do čoho sa rád zapojí.

Naša činnosť je trochu obmedzená nedostatočne vyhovujúcimi priestormi pre podujatia, na ktorých sa môže zúčastniť väčší počet členov, a tak využívame všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii. Tešili sme sa z toho, keď prišlo 80 -100 našich seniorov napr. na fašiangový punč, hodový burčiak či predvianočný punč, hoci sa konali na dvore pred našou kanceláriou. Pochutili si na „tekutom“ v pohári, ale aj obyčajnom chlebe, omastenom chutnou domácou masťou a s cibuľou. Guláš párty alebo varenie kapustnice, zorganizované spoločne s DCS PETER v ich priestoroch, prilákali tiež vysoký počet účastníkov. Spoločenské posedenia pri hudbe, tanci, dobrej večeri, konané 3 – 4x do roka v reštaurácii Jašter v Hlohovci, bývajú tiež plno obsadené a pre nedostatok miesta sa nám nedarí uspokojiť všetkých záujemcov.

Nemáme problém naplniť autobus záujemcami o divadelné predstavenia, opery, operety či balet v Bratislave a veľkému záujmu sa tešia aj naše jednodňové, či viacdenné zájazdy. Spoznávame na nich naše blízke okolie, ale aj rôzne ďalšie oblasti nášho Slovenska.

Pobytom na Orave, v Zuberci, Horehroní a v Heľpe sme sa presvedčili, že naše Slovensko, hoc je malé, má čo ponúknuť svetu. Záujmu sa tešia aj liečebné pobyty v Kúpeľoch Nimnica – už sme ich navštívili 19-krát a páčilo sa nám aj v penzióne Alegro na Slnečnom ostrove v Piešťanoch.

Nezabúdame ani na upevňovanie svojej kondície účasťou na akciách v rámci mesta, ako sú turistické pochody Hlohovec – Piešťany, Fornoseg – Frašták, či literárne potulky. Pravidelne „vybehneme“ 31. decembra na Šianec a zasa 1. januára na Urbánok, aby sme sa rozlúčili so starým rokom a privítali nový. Sú to síce iba malé vŕšky, ale je z nich pekný výhľad na celé naše okolie. Každoročné športové hry, do ktorých sa zapájajú seniori nášho mesta bez ohľadu na to, v ktorom DCS sú členmi, skutočne preveria naše zdatnosti. Súťažiaci berú účasť v súťažiach s plnou vážnosťou, i keď aj tu platí, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. V závere sa všetci tešíme, že sme spolu.

Máme teda za sebou rok, bohatý na hodnotné akcie. Darilo sa nám napĺňať cieľ, aby aj staroba prinášala do nášho života šťastie a radosť. Najmä preto, že sme neustrnuli na jednom mieste. Človek predsa zostáva mladým, pokiaľ je ešte schopný učiť sa, získavať nové vedomosti a dokáže znášať aj názory druhých. Mnohí naši seniori využili možnosť zapojiť sa do projektu na Zvýšenie digitálnych zručností seniorov, ponúknutý vládou SR, či tréningu pamäti, organizovanou MSKC v Hlohovci.

Najväčšiu radosť nám však urobila naša posledná akcia, inšpirovaná návštevou výstavy ZLATÉ RUKY v Nových Zámkoch. Rozhodli sme sa o niečo podobné aj v našom meste a oslovili sme všetky DCS. Boli sme prekvapení, že o účasť prispieť do výstavy prácami svojich klientov prejavilo záujem aj sociálne zariadenie Humanus a dokonca aj Únia slabozrakých a nevidiacich v Hlohovci. V spolupráci s mestským Vlastivedným múzeom sme tak 9. 2. otvorili v jeho výstavnej sieni výstavu „Zlaté ruky seniorov“ aj my. Výstava potrvá až do 26. 3. 2023 a je dôkazom toho, že aj napriek životným či zdravotným ťažkostiam, trasúcim sa rukám a slabému zraku dokážu seniori vytvoriť krásu, ktorá vyráža dych.

Na záver chceme vysloviť želanie, aby sa nám aj naďalej darilo, aby sme našli podporu aj u tých, ktorí nám ju môžu skutočne poskytnúť a aby sme mohli aj naďalej dôstojne žiť a tešiť sa z rokov, ktoré nám život ešte dopraje.

Anastázia Filipková, MsO JDS Hlohovec

MsO JDS v Hlohovci rozvíja bohatú činnosť