Na akcii „Naprieč Slovenskom“ (ktorá už 2 roky viedla cez Štiavnické Bane a Banskú Štiavnicu) sme sa 10.3.2023 zoznámili s milým p. starostom Radomírom Brtáňom a manažérom Adriánom Gazdíkom zo športovej akadémie OSA SPORT, kde sa starajú o mládež a ich zdravie. Boli sme šťastní, keď sme dostali pozvanie navštíviť Košecu, seniorov z klubu dôchodcov a tiež športovú akadémiu v Novej Dubnici.
Radomír Brtáň je mladým, vždy usmiatym, pozitívne naladeným starostom, ktorý toho už pre obec a občanov urobil veľmi veľa a právom získal titul TOP LÍDER SAMOSPRÁVY 2022. Patrí mu veľká gratulácia a tešíme sa, že títo milí ľudia sú našimi priateľmi. Aj seniori v obci majú veľkú podporu a finančnú dotáciu na svoju činnosť a aktivity.
Pripravili pre nás milé stretnutie v krásnej materskej škole so seniormi, ktorí okrem kultúrneho programu k MDŽ, pripravili aj výborné dobroty. V rámci kultúrneho programu nás samozrejme najviac potešila recitácia Sládkovičovej Maríny, ktorá je pre náš región symbolom lásky.
Vymenili sme si krásne darčeky (knihy od pánov starostov), ale prispeli aj jednotliví členovia (publikácie o štiavnickom regióne, Honte, hodiny, magnetky). Vo výbornej nálade sme si dobre zaspievali a tešíme sa, že seniori prijali naše pozvanie a prídu nás navštíviť aj s pánom starostom.

ĎAKUJME ZA MILÉ STRETNUTIE.
Viac fotografií si môžete pozrieť aj na webe http://www.sovicky.sk/fotogaleria alebo na FB https://www.facebook.com/groups/694281634311848/media/albums .

RNDr. Eva Šestáková, predsedníčka ZO JDS Štiavnické Bane

Stretnutie so seniormi v Košeci