V marci tohto roku sme na výročnej členskej schôdzi hodnotili činnosť našej 1. MsO JDS Prešov. Vo svojom vystúpení predsedníčka Mária Paľová, podrobne zhodnotila našu činnosť a spomenula každú oblasť činnosti vlani zvoleného staronového, výboru.

S príchodom pp. Bohdana Galuščáka a Pavla Štibrányiho sa zintenzívnili naše športovo-turistické a poznávacie aktivity, lebo sme mali možnosť absolvovať jednodňové turistické pochody do známych i menej známych lokalít. Aj vďaka nim sme spoznávali nové a neznáme krásy nášho okresu, kraja, Slovenska. Zorganizovali sme aj viacdňové pobyty za poznaním regiónov Oravy, Južného Slovenska, Vysokých Tatier aj hlavného mesta – Bratislavy, navštívili sme naše liečebné kúpele.
V Čechách sme navštívili Františkove Lázně, Brno, Olomouc, v Rakúsku Schőnbrunn a v Maďarsku mesto Sárospatak.
Ani poznávanie nášho mesta nezanedbávame. Pani Darinka Petranská, ktorá stala pri vzniku podujatia „Objavovanie Prešova“, vie o našom meste toľko zaujímavého, že nie je problém s ňou stráviť na potulkách mestom hodinu, dve aj viac.
Rozcestovali sme sa, konečne sme po Covide znova voľní!
Akcií bolo a je aj tohto roku, neúrekom, veď viac ako 500-členný kolektív je potrebné všestranne aktivizovať.

Preto turizmus nie je našou jedinou aktivitou. Veľkej obľube sa tešia napr. rôzne športové podujatia a v takom veľkom kolektíve nebýva problém zostaviť rôzne súťažné športové družstvá. Športové súťaže – bowling, minigolf – zaznamenávajú najčastejšie výborné výsledky. Z ocenení a putovných pohárov mávame radosť všetci. Športové hry, ktoré majú „pod palcom“ pp. Jozef Hrabovecký a Vladimír Kovaľ, sa uskutočňujú hlavne pre potešenie a možnosť stretnutia sa priateľov športu … prístup nane má každý, kto prejaví záujem.
Toho roku nám pribudla aj nová aktivita „Joga na stoličke“, o ktorú sa pričinila naša predsedníčka Mária Paľová. Aj o túto činnosť pre zdravie je medzi našimi členmi veľký záujem.
Vlani, v priebehu mesiaca jún, sa viacerí naši členovia zúčastnili školenia digitálnych zručností pre seniorov, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR.
Nezabúdame ani na našich jubilantov, ktorých je našťastie neúrekom. Vlani sme blahoželali a úsmevom i malým darčekom odmenili 104 našich členov. Tohto roku je ich 114.
Veľkú zodpovednosť má naša „ministerka financií“ Boženka Solejová. Už niekoľko rokov so skúsenosťou bdie nad dodržiavaním zásad hospodárenia a veru nič neujde jej bdelému oku. Pri jej rozpočte a hospodárení ostáva „baran celý aj vlk sýty“ pri dodržaní všetkých zásad hospodárenia. Skúmavým okom na jej činnosť dohliada revízna komisia.
Je potrebné vyzdvihnúť aj prácu našej kronikárky Anky Šellongovej. Chcete vedieť, čo sa stalo vlani, predvlani, či skôr a nepamätáte sa? Stačí otvoriť našu kroniku a pár viet a fotografií pripomenie čokoľvek zabudnuté.
Súťaž v prednese poézie, prózy, či vlastnej tvorby? Myslíte, že zaostávame? Kdeže! V okresnom kole sme získali 1. miesto v prednese prózy vďaka p. Alžbete Polačkovej. Len Covid zabránil, aby sa mohla zúčastniť aj krajského kola. Toho roku sme na súťaž opäť pripravení a určite uspejeme.
Naši členovia sa veľmi radi zúčastňujú aj rôznych spoločenských akcií, ktoré organizujeme počas roka. Vlani to boli Fašiangy, Deň matiek, Úcta k starším, Mikuláš. Sú to akcie s veľmi obľúbeným tanečným popoludním v peknom prostredí štýlovej reštaurácie „Soraya“.
Pri hodnotení aktivít našej 1. MsO JDS Prešov sa nedá nespomenúť, že v r. 2019 vznikol spevácky súbor „KOŇAREČKA“. Nádherné ľudové piesne spievajú „tí naši“ pod vedením p. Jožka Piroha. Ten „vyhrabe“ už aj zabudnuté piesne nášho kraja. Nádherné kroje, nádherní ľudia!

Pri každej zvláštnej príležitosti nás potešia svojím vystúpením, ba potešia aj iných, napr. v domove dôchodcov, … Vždy je s nimi veselo! Súbor pravidelne vystupuje v rámci okresu i kraja, úspešne nás reprezentoval na prehliadke speváckych súborov v Kamenici nad Cirochou, okres Humenné. V  zahraničí svojím programom potešil našich krajanov v Maďarsku, Poľsku i v Srbsku. Že máme v našom kolektíve veľa dobrých spevákov, potvrdzujú aj úspechy ženského speváckeho súboru „Prešovské nevesty“, ktoré svojím vystúpením zožali úspech na prehliadke v Snine a tiež im aplaudovali delegáti a hostia na kultúrno–spoločenskom podujatí organizovanom k 30.výročiu založenia Okresnej organizácie JDS Prešov.
Teda vidíte, že činnosť našej 1. MsO JDS je bohatá a pestrá. Hlavne nám prináša spoločnú radosť. Nuž si len poprajme k nej aj veľa, veľa zdravia!
Emília Jakubčová, I. MsO JDS Prešov

Klub 1. MsO JDS Prešov zhodnotil svoju činnosť